Zdravstveni razvojni forum 2019

LLC discount!

DON'T MISS!
TERMIN: 7.3. (8.00-20.00) ,8.3. 2019 (9.00-15.30)
IZVAJALEC: Planet GV
LOKACIJA: Portorož Hotel Slovenija, dvorana Cristoforo Colombo
PREDAVATELJI: Stjepan Orešković, Luigi Bertinado, Igor Gregorič,...
CENA: redna prijava 390€ + DDV
LLC popust

OSREDNJI SLOVENSKI DOGODEK
ZA MANAGEMENT V ZDRAVSTVU –
za učinkovitejši zdravstveni sistem

 

PDF print prijavnica

 

KAVALIR – kakovost, varnost: lahkotna ignoranca razvoja?

Kako doseči upoštevanje načel kakovosti in varnosti v našem zdravstvenem sistemu? Kako uvesti in nadaljevati sistem kakovosti in varnosti v zdravstvenih organizacijah ter pri drugih izvajalcih zdravstvene oskrbe? Kako stalno izboljševati kakovost storitev in varnost pacientov? Kdo je odgovoren, da ta ni taka, kot si jo želimo? Ali merimo izide zdravljenja in kako vemo, da je varnost pacientov zagotovljena?

Vprašanj je veliko in odgovori so več ali manj znani. Zakaj se načela, metode in orodja kakovosti tako počasi uvajajo v delo?

Izgovorov je veliko, nedvomno še več kot vprašanj. Morda je še najsplošnejši izgovor, da to ni naša stvar, temveč obveznost drugih: vlade, zavarovalnic, strokovnih organizacij ali vodstva zdravstvenih organizacij…

Prioritete na področju zdravstva so gotovo povrnitev zaupanja v zdravstvo, učinkovitejše upravljanje javnih zavodov, reorganizacija dela, ukrepi pri javnem naročanju, posodabljanje informacijskih tehnologij, skrajšanje čakalnih dob in posledično pravočasno zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev…, a temelj vsega je primarno zdravstveno varstvo.

Urejenost slednjega in podpora odločevalcev pri razumevanju nanizanih težav družinskih zdravnikov je nedvomno pogoj za zagotavljanje kakovosti in varnosti v sistemu zdravstvenega varstva.

Z aktualnimi vprašanji se bomo ukvarjali na Zdravstvenem razvojnem forumu 2019 in kot običajno s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov prikazali mnoge rešitve!

 

ZAKAJ NA KONFERENCO


Vrhunska zasedba

Svoje znanje, izkušnje, rešitve, predloge in dobre prakse bodo z nami delili vidni predstavniki politike, zdravstvenega managementa, zdravniki, predstavniki zdravstvene nege, zdravniških združenj, sindikatov, farmacije in drugi.


Prebojne vsebine

Na tradicionalni konferenci vsako leto predstavljamo aktualne in prebojne vsebine z namenom izboljšav slovenskega zdravstvenega sistema.


Odlična družba

Z nami bodo vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, medicinske sestre, drugi zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.


PROGRAM

9.00 – 9.10

Uvodni nagovor
Mag. Pia Vračko, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

9.00 – 9.20

Prispevek bo najavljen v prihodnje.

9.20 – 9.40

S strokovnimi nadzori s svetovanjem do večje kakovosti zdravstvene obravnave pacientov
Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

9.40 – 10.00

Varnost in kakovost pri obravnavi bolnika v vsakdanji klinični praksi
Alenka Forte, dr. med., Medicinski center Heliks

10.00 – 10.20

Zdravnik v primežu birokracije – je kakovost res prioriteta vseh deležnikov v zdravstvu?
Prim. Simona Repar Bornšek, dr. med., spec., Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Vič Rudnik

10.20 – 10.35

Razprava

10.35 – 11.10

Odmor za kavo in druženje

11.10 – 11.30

Kakovost in varnost v (preobremenjeni) ambulanti družinske medicine – pogled mladega zdravnika
Benjamin Kovačič, dr. med., Medicinski center Krka d.o.o.

11.30 – 11.50

Značilnosti nosilcev strateškega managementa v javnih zdravstvenih zavodih
Vladimira Tomšič, Zdravstveni dom Sevnica

11.50 – 12.10

Age quod agis ali zgodba o avtomobilu s 3 pnevmatikami
Dr. Dragan Kovačič, dr. med., Splošna bolnišnica Celje

12.10 – 12.30

Prispevek bo najavljen v prihodnje.

12.30 – 12.50

Varnost in kakovost v organizacijah: primer zavarovalništva 
Mag. Katja Jelerčič, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

12.50 – 13.00

Razprava

13.00 – 13.35

Odmor s prigrizkom

13.35 – 13.55

Vsi slišimo, a le redki zares poslušajo. Znamo aktivno poslušati?
Simona Roškar, izkušena komunikatorka, svetovalka, podjetnica in mednarodna licencirana trenerka za spodbujanje kreativnosti

13.55 – 15.30

OKROGLA MIZA:
KAVALIR – kakovost, varnost: lahkotna ignoranca razvoja?

Moderator:
prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing., samostojni svetovalec

Sodelujoči v razpravi bodo najavljeni v prihodnje. 

15.30

Zaključek konference

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu. 

PREDAVATELJI

STJEPAN OREŠKOVIĆ

Redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks in direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

LUIGI BERTINATO, DR. MED.

Koordinator raziskovalne skupine za klinično upravljanje, Nacionalni inštitut za zdravje, Italija

PROF. ALEKSANDAR DŽAKULA

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

PROF. DR. IGOR GREGORIČ, DR. MED.

University of Texas Health Science Center, Houston, Texas, ZDA

BISERKA SIMČIČ

Vodja programskega sveta, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva

PRIM. ASIST. DANIJEL GRABAR, DR. MED.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

PRIM. MAG. DORJAN MARUŠIČ, DR. MED., DIPL. ING.

Samostojni svetovalec

DR. DRAGAN KOVAČIČ, DR. MED.

Splošna bolnišnica Celje

MAG. MIRKO STOPAR

Generalni direktor, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno ekonomiko

BOŠTJAN KERSNIČ, DR. MED.

Specialist nefrolog v Splošni bolnišnici Novo mesto

MAG. MARKO BITENC, DR. MED.

Torakalni kirurg, Zdravstveni zavod Zdravje

PRIM. MAG. MIRAN REMS

Predstojnik oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo Splošne bolnišnice Jesenice

ASIST. PROF. DR. EVA TURK

MBA, Direktorica za raziskave, razvoj in inovacije, Alma Mater Europaea, Slovenija, Norveška

DR. ROMAN KOŠIR, DR. MED.

Predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor

PRIM. MAG. ANDREJ ŠIKOVEC, DR. MED.

Kirurški center Avelana

MAG. KATJA JELERČIČ

Članica uprave, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

VLADIMIRA TOMŠIČ

Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica

PRIM. SIMONA REPAR BORNŠEK

Predstojnica Enote Vič Rudnik, Zdravstveni dom Ljubljana

ZDENKA KRAMAR, DIPL. M. S., MAG. ZDR. NEGE

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

BENJAMIN KOVAČIČ, DR. MED.

Specializant družinske medicine, Medicinski center Krka d.o.o.

ALENKA FORTE, DR. MED.

Specialistka interne medicine in gastroenterolgoije, direktorica Medicinskega Centra Heliks, d.o.o

SIMONA ROŠKAR, UNI. DIPL. OEC.

Izkušena komunikatorka, svetovalka, podjetnica in mednarodna licencirana trenerka za spodbujanje kreativnosti

 


Najboljše prakse v zdravstvu

KAKŠNA JE VAŠA PRAKSA V ZDRAVSTVU, KAKO JO VREDNOTITE?

Proces vrednotenja prakse v zdravstvu predstavlja velik strokovni izziv. Celostni pomen vrednotenja je mogoče prepoznati šele z zornega kota uvedbe v prakso oziroma, ko je rezultate vrednotenja moč zaznati v procesih odločanja tj. uporabiti v praksi.

KREDITNE TOČKE

Z UDELEŽBO NA KONFERENCI PREJMETE KREDITNE TOČKE ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE TER LICENČNE TOČKE ZBORNICE-ZVEZE.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Redna prijava na dogodek
390 €

Velja ob redni prijavi in vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih,
  • kosilo 1. dan konference,
  • dostop do e-gradiva,
  • večerno druženje,
  • osvežilne napitke ter prigrizke med odmori.

V ceno ni vključen DDV.

X
X