Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga

Člani LLC imajo poseben popust

VABLJENI!
TERMIN: 18. in 27. marec 2019 (9.00-16.00 / 9.00-15.00)
IZVAJALEC: Planet GV
LOKACIJA: Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana
PREDAVATELJICA: Dr. Danijela Brečko
CENA: redna prijava 540€+DDV; paket 2 osebi-skupno 950€+DDV; za fizične osebe - plačilo v 3 obrokih
LLC popust

PDF print prijavnica

PROGRAM

 • Psihično in čustveno nasilje je pojav vse bolj tekmovalne družbe;
 • Statistika o psihičnem ter čustvenem nasilju v Sloveniji in po svetu;
 • Kaj je mobing in kaj ni – najpogostejše zmote o mobingu;
 • Zakonodajalski okviri za preprečevanje mobinga v Sloveniji;
 • Pojavne oblike in razvojne stopnje mobinga na delovnem mestu;
 • Horizontalni in vertikalni mobing;
 • Medkulturne razlike in mobing;
 • Odkrivanje organizacijskih vzrokov za nastanek mobinga in njihovo odpravljanje;
 • Najpogostejše žrtve mobinga in najpogostejši izvajalci mobinga;
 • Posledice in odzivi žrtve mobinga (kako jo prepoznati);
 • Kako se kaže mobing v organizacijskem vedenju zaposlenih;
 • Cena psihičnega nasilja za organizacijo;
 • Oblike samopomoči in načini ukrepanja posameznika – kaj lahko svetujete žrtvi;
 • Oblike organizacijskih ukrepov;
 • Osebna kredibilnost v vlogi organizacijskega pooblaščenca.

Cilji usposabljanja

 • spoznali boste 45 pojavnih oblik psihičnega in čustvenega nasilja;
 • znali boste prepoznati mobing v organizaciji;
 • znali boste ločevati mobing od drugih negativnih pojavov na delovnem mestu;
 • spoznali boste preventivne tehnike boja proti mobingu na ravni organizacije in posameznika;
 • usvojili boste zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu;
 • usposobljeni boste za implementacijo in uresničevanje preventivnih strategij v organizaciji;
 • sposobni boste z informacijami pomagati žrtvam psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu.

Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga je osnovno izobraževanje
v nizu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga.

 

PREDAVATELJICA:

Dr. Danijela Brečko

Ima bogate praktične izkušnje z usposabljanjem in treningi, saj na tem področju deluje intenzivno že več kot 20 let. Na področju raziskovanja mobinga je  leta 2003 izvedla prvo raziskavo v Sloveniji o psihičnem nasilju na delovnem mestu. Je tudi avtorica knjige ‘Recite mobingu ne’.

 

KOTIZACIJE IN PRIJAVA

REDNA PRIJAVA

540 €

Vključuje knjigo ‘Recite mobingu ne’enoletno naročnino na revijo HR&M, delovne vaje, zaključni izpit in okrepčilo med odmori.
V ceno ni vključen DDV.

 

PAKET: 2 OSEBI-950 €

475 €

Skupna kotizacija za 2 osebi je 950 € (475 € na osebo ob sočasni prijavi 2 oseb).

Vključuje knjigo ‘Recite mobingu ne’enkratno enoletno naročnino na revijo HR&M, delovne vaje, zaključni izpit in okrepčilo med odmori.

V ceno ni vključen DDV.

 

IZPIT

150 €

Vključuje le opravljanje izpita brez predhodnega usposabljanja z možnostjo enega popravnega izpita.
V ceno ni vključen DDV.

Zaradi zagotavljanja kakovosti in interaktivnega dela je število mest na usposabljanju omejeno. 
Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej!
X
X