Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje oz. organizacijo

Člani LLC imajo poseben popust

AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA
TERMIN: 26. 6. 2019 (od 9:00 do 15:30)
IZVAJALEC: Agencija POTI
LOKACIJA: Stegne 7, Ljubljana
Predavatelj Dr. Aljaž Stare, CSPM
CENA: 218 €
LLC POPUST

Dvig uspešnosti in hitrosti pri doseganju ciljev

Projektni pristop zagotavlja organizirano in učinkovito (hitro, poceni) doseganje postavljenih ciljev – pa naj bo to uvedba nove metode dela, organizacija prireditve, gradnja mostu, razvoj novega izdelka ali storitve, informatizacija procesa ali prevzem konkurenčnega podjetja.
PDF print prijavnica
Popust članov Life Learning Club-a se obračuna naknadno.
Za vsa vprašanja smo dosegljivi na info@llacademia.com

Da bi nam projektni pristop prinesel prej navedene koristi, potrebujemo usposobljene projektne vodje / managerje, poleg tega pa tudi dorečena in uveljavljena pravila, ki opredeljujejo proces odločanja o izvedbi projekta, izbiro vodij in članov tima, nadzor projektov, pa tudi vlogo linijskih managerjev, katerih podrejeni izvajajo tako operativne, kot projektne naloge. Pomembno vlogo pa igra tudi organizacijska kultura!

 

Prvi korak k odličnosti projektnega dela je določitev nalog, ki se bodo izvajala na projektni način, sledi priprava in uveljavitev jasnih »pravil« glede odločanja o izvedbi projekta in izbire projektnega tima, potrebno je doreči vloge vseh deležnikov, vsebino ključnih dokumentov, nadzor projektov in morebitno nagrajevanja projektnega dela. Pomembna je tudi odločitev o »profesionalizaciji« – ali bo management projekta dodatna veščina ključnega strokovnjaka ali bodo dobri organizatorji vodili po več projektov, v nadaljevanju pa je potrebno razmisliti o uvedbi projektne pisarne in informacijske podpore projektom.

 

Praktična delavnica je primerna tudi za tiste, ki naj bi projektni način dela že vzpostavili, pa ugotavljajo, da stvari v praksi ne delujejo. Ocenili bomo trenutno stopnjo zrelosti managementa projektov ter predlagali ustrezne spremembe.

 

Priporočljivo je, da udeleženci pripravijo nabor težav, s katerimi se srečujejo pri projektnem delu v svoji organizaciji (lahko ga vnaprej posredujejo predavatelju). Skupaj s predavateljem in ostalimi udeleženci bomo na delavnici poiskali najprimernejšo rešitev!

Pogram                                         

Opredelitev projektnega dela: kaj, kako, kdo

 • Opredelitev nalog, ki bodo izvajane projektno
 • Popis različnih tipov projektov
 • Priprava organizacijskega predpisa (proces, vloge, dokumentacija)
 • Določitev projektne organizacije

 

Managerji / vodje projektov

 • Odločitev o »profesionalizaciji« managerjev projektov
 • Iskanje najprimernejših kandidatov
 • Opredelitev primernih veščin in izobraževanje
 • Management projektov v sodelovanju z mentorji / skrbniki

 

Uveljavitev pristopa in nadaljnji razvoj projektnega okolja

 • Seznanitev s pravili, uveljavitev projektno organizacijske kulture
 • Odličnost in zrelostni modeli managementa projektov
 • Razvoj interne metodologije
 • Uvedba novejših pristopov glede na vrste projektov – agilno, BIM

 

Pomembni gradniki projektnega okolja

 • Projektna pisarna
 • Projektni informacijski sistem
 • Organizacijska kultura

Predavatelj

Dr. Aljaž Stare, CSPM

je prve projektne izkušnje pridobival kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, v vlogi managerja pa se je prvič preizkusil pri projektu razvoja novega izdelka leta 1994. Pozneje so mu bili zaupani projekti prenove procesov, uvedbe novih metod dela, razvoja IT-podpore procesom, organiziral pa je tudi več konferenc in drugih dogodkov. Od leta 2000 tudi svetuje slovenskim podjetjem in organizacijam in usposablja managerje projektov (projektne šole je izvedel že v preko 110 slovenskih podjetjih, organizacijah), bil pa je tudi predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Gea College in Evropski pravni fakulteti. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni management: teorija in praksa (ponatis 2018) in projektnega bloga: www.projektni-management.si.

Kotizacija

218,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun, najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Popust članov Life Learning Club-a se obračuna naknadno.
Za vsa vprašanja smo dosegljivi na info@llacademia.com

X
X