Upravljanje s spremembami in oblikovanje kulture podjetja

Člani LLC imajo poseben popust

ZDS ponudba
14. junij 2019
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
mag. Klemen Žibret
Člani ZDS 120,00 €
Nečlani ZDS 160,00 €
Dodaten popust za člane LLC

Pravila globalne igre se spreminjajo: več kot 40 % podjetij, ki so bila med 500 najuspešnejšimi na svetu leta 2000, jih v letu 2010 ni več med to elito. Ali ste sposobni prepoznati spremembe in jih ustrezno uvesti? Naučite se prepoznati in premagati upor zaposlenih pri spremembah. Ob tem pa nikar ne zanemarite pomena kulture podjetja in ključnih vrednot. Ustvarite zmagovalno kulturo podjetja!

PDF print prijavnica

Popust članov Life Learning Club-a se obračuna naknadno.
Za vsa vprašanja smo dosegljivi na info@llacademia.com

Splošno o delavnici:

Spremembe so stalnica zadnjih desetletij. Hitrost sprememb je vedno višja, spremembe pa vedno bolj globoko spreminjajo obstoječe načine delovanja in razmišljanja. Če se na spremembe ne odzovemo ustrezno, smo obsojeni na neuspeh, včasih celo propad. Podjetja torej ne smejo biti zgolj nemi opazovalec sprememb, nanje morajo biti pripravljena, biti proaktivna in spremembe izkoristiti kot strateške prednosti.

Ključnega pomena je proces obvladovanja sprememb v podjetju, ki vključuje vse faze tega procesa, prepoznavanje in premagovanje upora zaposlenih ter dolgoročnost sprememb. Izjemnega pomena pri tem je komunikacija o spremembah. Spremembe so neposredno povezane s kulturo podjetja, ki se mora prav tako prilagajati tem spremembam.

Peter Drucker, eden vodilnih piscev o praksi in teoriji managementa, je izjavil: »Kultura podjetja poje strategijo za zajtrk!«. V njegov izjavi je prepoznati precej resnice.

Žal pa je res, da podjetja v praksi pogosto zanemarjajo pomen kulture podjetja. Krizne razmere, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, so povzročile precejšnjo spremembo v prepoznavanju pomena kulture podjetja. Podjetja in njihova vodstva so prepoznala pomen kulture podjetja in ključnih vrednot podjetja. Prepoznana je bila potreba po usklajenosti delovanja vseh akterjev v podjetju, predvsem pa po širjenju istega načina delovanja in istih prizadevanj.

Raziskava, ki jo je leta 2013 opravil PwC (PricewaterhouseCoopers), je pokazala, da:

 • 84 % vodij verjame, da je kultura podjetja ključen dejavnik uspešnosti podjetja,
 • 60 % vodij verjame, da je kultura podjetja bolj pomembna od strategije in poslovnega modela,
 • 51 % vodij verjame, da so potrebne bistvene spremembe v kulturi njihovega podjetja,
 • samo 35 % vodij verjame, da uspešno obvladujejo kulturo podjetja.

Ti podatki jasno nakazujejo, da zavedanje o pomenu kulture podjetja narašča, vendar podjetja še vedno ne efektivno obvladujejo oblikovanja in spreminjanja le-te ter tako izgubljajo konkurenčno prednost in bitko na trgu.

Namen delavnice:

Udeležence bomo seznanili s celo(s)tnim spektrom upravljanja s spremembami in oblikovanja kulture podjetja. Udeležencev želimo predvsem podati razumevanje sprememb v njihovem okolju, predstaviti sodobne poglede na upravljanje s spremembami ter predstaviti praktično uporabna orodja in tehnike upravljanja s spremembami in oblikovanja kulture podjetja.

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • potrebe po spremembah in vrste sprememb
 • proces uvajanja sprememb
 • odnos zaposlenih do sprememb
 • interno komuniciranje v času sprememb
 • vpliv sprememb na kulturo podjetja
 • definiranje in širjenje ključnih vrednot podjetja
 • proces spreminjanja kulture podjetja
 • prikaz pozitivnih primerov in učenje iz le-teh

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb in ter ostalih področij v podjetju (npr. operativa, proizvodnja), zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

Naše delo bo temeljilo na:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

Ne spreglejte:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca.
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza?

Program delavnice:

od 9. do 13. ure

 • Potrebe po spremembah in vrste sprememb
 • Proces uvajanja sprememb
 • Odnos zaposlenih do sprememb
 • Interno komuniciranje v času sprememb
 • Vpliv sprememb na kulturo podjetja
 • Definiranje in širjenje ključnih vrednot podjetja
 • Proces spreminjanja kulture podjetja
 • Zmagovalna kultura – mit ali resnica?

Odmor je predviden ob 10.45 uri

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA – Prijava na izobraževanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo.

X
X