Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah

Člani LLC imajo poseben popust

Prenovljeno!
TERMIN: 18. 6. 2019 (od 9:00 do 15:30)
IZVAJALEC: Agencija POTI
LOKACIJA: Agencija POTI Stegne 7, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ: Dr. Aljaž Stare
CENA: 218€+DDV
LLC popust

Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij in managerjev

Uspeh projekta ni odvisen le od sposobnosti managerja projekta in članov tima, ampak tudi od okolja v katerem se projekt izvaja

PDF print prijavnica

Uspeh projekta ni odvisen le od sposobnosti managerja projekta in članov tima, ampak tudi od okolja v katerem se projekt izvaja.

Do težav lahko prihaja zaradi prezasedenosti zaposlenih, ki delujejo na več projektih hkrati, v kombinaciji z nedorečenimi pravili (so)delovanja projektnih in linijskih managerjev, zaradi nedorečenih ali neupoštevanih prioritet, pa tudi zaradi zanemarjanja izkušenj iz preteklih projektov.

Za boljši poslovni uspeh je poleg same učinkovite izvedbe projektov pomembna tudi izbira »pravih« projektov – tistih, ki bodo dolgoročno prinesli največje koristi, sicer je veliko truda vloženega v nekoristno delo.

 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju »projektom prijaznega okolja« igra projektna pisarna, ki poleg informiranja vodstva glede poteka projektov skrbi za metodologijo projektnega dela, razvoj projektne kulture, kariero projektnih vodij ali managerjev, učenje na izkušnjah, organizirano in usklajeno delovanje vseh timov. Pri tem ima projektna pisarna lahko zelo različne vloge – naloge, zaposleni in njeno organizacijsko mesto se razlikujejo glede na velikost organizacije, število in vrste projektov ter stopnjo projektne organizacijske kulture.

 

Na praktični delavnici boste spoznali vlogo, oblike in organizacijsko mesto ter naloge projektne pisarne. S pridobljenim znanjem boste znali vzpostaviti najprimernejšo obliko projektne pisarne v vaši organizaciji ter ponuditi svojim »strankam« (nadrejenim in projektnim timom) tiste storitve, ki bodo pripomogle k učinkoviti izvedbi projektov in poslovnim učinkom le-teh.

 

Vabljeni:

 • vodje in managerji in člani projektnih pisarn,
 • vodje in managerji projektov in člani projektnih timov,
 • skrbniki projektov in linijsko-funkcijski managerji,
 • ostali sodelujoči na projektih.

 

* Na praktičnem izobraževanju boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI certifikatov.

 

Program

Oblike projektnih pisarn in področja dela

 

Administrativna podpora

 • Planiranje, spremljanje, poročanje
 • Dokumentacija, distribucija

 

Projektna pravila in metodologija

 • Poslovnik, priročnik, obrazci
 • Organizacijska kultura

 

Usposabljanje in svetovanje

 • Usposabljanje, mentorstvo, svetovanje
 • Spremljanje / usklajevanje obremenitev ljudi
 • Spremljanje uspešnosti managerjev

 

Baza »projektnega« znanja

 • Analiza projektov, predstavitve
 • Baza tveganj, sprememb, trajanj
 • Reševanje ponavljajočih se težav

 

Dolgoročni razvoj organizacije in nadzor projektov

 • Management portfelja projektov
 • Nadzor projektov in informiranje vodstva

 

Vzpostavitev in razvoj projektne pisarne

 • Opredelitev vloge in nalog, določitev pozicije
 • Kadrovanje
 • Nadaljnji razvoj

 

PREDAVATELJ

 

 

Dr. Aljaž Stare, CSPM

je prve projektne izkušnje pridobival kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, v vlogi managerja pa se je prvič preizkusil pri projektu razvoja novega izdelka leta 1994. Pozneje so mu bili zaupani projekti prenove procesov, uvedbe novih metod dela, razvoja IT-podpore procesom, organiziral pa je tudi več konferenc in drugih dogodkov. Od leta 2000 tudi svetuje slovenskim podjetjem in organizacijam in usposablja managerje projektov (projektne šole je izvedel že v preko 110 slovenskih podjetjih, organizacijah), bil pa je tudi predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Gea College in Evropski pravni fakulteti. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni
management: teorija in praksa
 in projektnega bloga: www.projektni-management.si.

 

KOTIZACIJA IN UGODNOSTI

 

 • Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori.
 • Kotizacijo prosimo poravnajte najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.
 • Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!
 • Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
  Ugodnosti se ne seštevajo!
X
X