Postanite stečajni upravitelj

LLC popust!

VABLJENI!
TERMIN: 3., 7., 10. in 17. junij 2019
IZVAJALEC: Planet GV
LOKACIJA: Likozarjeva 3, Ljubljana
PREDAVATELJI: MOJCA BREZNIK; MAJA LAJEVEC,...
CENA: ZGODNJA PRIJAVA DO 30.4.2018 499 € + DDV; REDNA PRIJAVA 590 €+ DDV; PRIJAVA NA ENO SREČANJE 210 €+DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

Nov termin izobraževanja za stečajne upravitelje!

Po številnih uspešnih preteklih izvedbah in razprodanemu izobraževanju v marcu ter izkazanemu zanimanju za program, razpisujemo še drugi sklop izobraževanj v letu 2019.

Več o izpitu

O programu

Program priprav na izpit je vsebinsko zasnovan tako, da udeleženci resnično pridobijo čim več uporabnih informacij za sam izpit in opravljanje funkcije upravitelja.

Izpit za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije zahteva mnogo priprav, znanja in izkušenj, ki se navezujejo na različna področja. Skozi program bodo strokovni predavatelji in poznavalci različnih področij predstavili informacije, ki bodo pripomogle k uspešnemu opravljanju izpita in opravljanju funkcije upravitelja.

Prepričani smo, da so predavatelji z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem, izbrane teme, praktični pristop, možnost neformalne izmenjave mnenj in odgovori na vprašanja dobri razlogi za vašo udeležbo na pripravah na izpit ali zgolj za osvežitev vašega znanja.

POGOJI ZA PRISTOP K IZPITU

V štirih srečanjih, ki zajemajo skupaj 25 učnih ur, bomo obravnavali temeljna področja, ki se navezujejo na izpit.

Predavatelji vam bodo predstavili naslednje tematike:

– gospodarsko statusno pravo

– organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov,

– stvarno in zemljiškoknjižno pravo,

– postopek prisilne poravnave, stečaj in prisilna likvidacija,

– izvršilni postopek,

– ekonomika podjetja,

– slovenski računovodski standardi,

– poslovne finance,

– obligacijska razmerja

Se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit in postati (stečajni) upravitelj oz. upraviteljica?

Potem ne zamudite priložnosti in se prijavite že sedaj! 

PRIJAVA

Se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit in postati (stečajni) upravitelj oz. upraviteljica?

Potem ne zamudite priložnosti in se prijavite že sedaj! 

PRIJAVA

URNIK – PDF

 • 1. SREČANJE: 3. junij
 • 2. SREČANJE: 7. junij
 • 3. SREČANJE: 10. junij
 • 4. SREČANJE: 17. junij

od 11.00 do 14.00

STVARNO IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO

 1. Stvarno pravo
 • Temeljna načela in temeljni pojmi stvarnega prava
 • Posest
 • Pridobitev in prenehanje stvarnih pravic (lastninska pravica, zastavna pravica, zemljiški dolg, stavbna pravica, služnosti, stvarno breme)
 • Fiduciarna zavarovanja (prenos lastninske pravice v zavarovanje, odstop terjatve v zavarovanje)
 • Pridržek lastninske pravice
 • Večosebna lastninska razmerja
 1. Zemljiškoknjižno pravo
 • Temeljna načela in temeljni pojmi zemljiškoknjižnega prava
 • Razmerje med zemljiško knjigo in katastrom
 • Vrste zemljiškoknjižnih vpisov (vknjižbe, predznambe, zaznambe, plombe, poočitve)
 • Zemljiškoknjižni postopek
 • Posebni zemljiškoknjižni postopki
 • Uvedba polne informatizacije pri zemljiškoknjižnem poslovanju

Predavatelj: izr. prof. dr. Renato Vrenčur

Udeleženci vseh štirih srečanj prejmete:

STROKOVNA GRADIVA

PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ

PREGLED VSEBIN

Dodatna knjižna pridobitev za udeležence

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP), Z NOVELO ZFPPIPP-G

OBVEZNO BRANJE ZA VSE, KI SE PRIPRAVLJATE NA IZPIT!

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

Za udeležence izobraževanja – 50% !

Predavatelji

 

IZR. PROF. DR. RENATO VRENČUR

Pravna fakulteta, UM

 

PROF. DR. MIHA JUHART

Pravna fakulteta, UL

 

MOJCA BREZNIK

odvetnica in upraviteljica

 

MAJA LAJEVEC

strokovnjakinja

 

DR. NINA PLAVŠAK

pravnica

 

DR. BRANKO MAYR

davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec

Na pripravah se boste seznanili s temeljnimi vsebinami potrebnimi za uspešno opravljanje izpita in se dobro pripravili na izpit.

Cilj izobraževanja je, da obnovimo vaše znanje ter vas seznanimo z novostmi, ki so uporabne v praksi in pri vašem vsakdanjem delu.

 

 

Dodatne koristne informacije in povezave v zvezi z izpitom najdete na spodnjih povezavah:

 

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 30.4.2018

499 €

Velja za prijave do vključno 30. aprila 2019.

Vključuje:

– udeležbo na celotnem izobraževanju

– delovno gradivo,

– okrepčilo med odmori

– potrdilo o udeležbi.

– možnost sodelovanja na dodatnih srečanjih

V ceno ni vključen DDV.

 

REDNA PRIJAVA

590 €

Vključuje:

– udeležbo na celotnem izobraževanju

– delovno gradivo,

– okrepčilo med odmori

– potrdilo o udeležbi.

– možnost sodelovanja na dodatnih srečanjih

V ceno ni vključen DDV.

 

PRIJAVA NA ENO SREČANJE

210 €

Vključuje:

– udeležbo na enem izbranem srečanju (pod opombe navedite, katero srečanje),

– delovno gradivo izbranega srečanja,

– okrepčilo med odmori in

– potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

 

PRIJAVA ZA DVE SREČANJI

400 €

Vključuje:

– udeležbo na dveh izbranih srečanjih (pod opombe navedite, kateri srečanji),

– delovno gradivo izbranih srečanj,

– okrepčilo med odmori in

– potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

 

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana

 

X
X