Postanite stečajni upravitelj

Člani LLC imajo poseben popust

VABLJENI!
TERMIN: 20., 22., 26. in 29. MAREC 2019
IZVAJALEC: Planet GV
LOKACIJA: Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana
PREDAVATELJI: Izr. Prof. Dr. Renato Vrenčur, Prof. Dr. Miha Juhart, Mojca Breznik,...
CENA: ZGODNJA PRIJAVA DO 4. 3. 2019 499€+DDV; redna prijava 590€+DDV; prijava na eno srečanje 210€+DDV
LLC popust

PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

Po številnih uspešnih preteklih izvedbah za vas ponovno pripravljamo priprave na izpit za stečajne upravitelje.
V letu 2019 smo program izboljšali in ga prilagodili glede na želje naših udeležencev!

 

PDF print prijavnica

O programu

Program priprav na izpit je vsebinsko zasnovan tako, da udeleženci resnično pridobijo čim več uporabnih informacij za sam izpit in opravljanje funkcije upravitelja.

Izpit za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije zahteva mnogo priprav, znanja in izkušenj, ki se navezujejo na različna področja. Skozi program bodo strokovni predavatelji in poznavalci različnih področij predstavili informacije, ki bodo pripomogle k uspešnemu opravljanju izpita in opravljanju funkcije upravitelja.

Prepričani smo, da so predavatelji z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem, izbrane teme, praktični pristop, možnost neformalne izmenjave mnenj in odgovori na vprašanja dobri razlogi za vašo udeležbo na pripravah na izpit ali zgolj za osvežitev vašega znanja.

V štirih srečanjih, ki zajemajo skupaj 25 učnih ur, bomo obravnavali temeljna področja, ki se navezujejo na izpit.

Predavatelji vam bodo predstavili naslednje tematike:

– gospodarsko statusno pravo

– organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov,

– stvarno in zemljiškoknjižno pravo,

– postopek prisilne poravnave, stečaj in prisilna likvidacija,

– izvršilni postopek,

– ekonomika podjetja,

– slovenski računovodski standardi,

– poslovne finance,

– obligacijska razmerja

 

ZA OGLED URNIKA, KLINITE TUKAJ.

 

Udeleženci vseh štirih srečanj prejmete:

STROKOVNA GRADIVA

PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ

PREGLED VSEBIN

POSTAVITE VPRAŠANJE (kontakt s predavatelji pred in po končanih srečanjih)

OSTANITE V STIKU (dodatna neformalna srečanja pred izpiti)

Dodatna knjižna pridobitev za udeležence

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP), Z NOVELO ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

Redna cena: 98,00 €

Za udeležence izobraževanja, je knjiga brezplačna!

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 4. 3. 2018

499 €

Velja za prijave do vključno 4. marca 2019.

Vključuje:

– udeležbo na celotnem izobraževanju

– knjigo ZFPPIPP-G,

– delovno gradivo,

– okrepčilo med odmori

– potrdilo o udeležbi.

– možnost sodelovanja na treh dodatnih srečanjih

V ceno ni vključen DDV.

 

REDNA PRIJAVA

590 €

Vključuje:

– udeležbo na celotnem izobraževanju

– knjigo ZFPPIPP-G,

– delovno gradivo,

– okrepčilo med odmori

– potrdilo o udeležbi.

– možnost sodelovanja na treh dodatnih srečanjih

V ceno ni vključen DDV.

 

PRIJAVA NA ENO SREČANJE

210 €

Vključuje:

– udeležbo na enem izbranem srečanju (pod opombe navedite, katero srečanje),

– delovno gradivo izbranega srečanja,

– okrepčilo med odmori in

– potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

 

PRIJAVA ZA DVE SREČANJI

400 €

Vključuje:

– udeležbo na dveh izbranih srečanjih (pod opombe navedite, kateri srečanji),

– delovno gradivo izbranih srečanj,

– okrepčilo med odmori in

– potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

 

X
X