Osebno in poslovno svetovanje. Personal and business consulting

LLC discount!

NEW!
TERMIN: predhodni dogovor/a preliminary agreement
IZVAJALEC/CONTRACTOR: Šangrila
SOGOVORNICA/INTERLOCUTOR: Romana Pogorelčnik
CENA/PRICE: 60min poslovnega svetovanja - 80€; 60 min osebnega svetovanja - 60€ / 60 minutes of business consulting - 80 €; 60 min personal counseling - 60 €
LLC popust / LLC discount

Za vsa osebna svetovanja se je potrebno predhodno dogovoriti za termin.

For all personal consultations, it is necessary to arrange a prior appointment.

[Click below to apply]

 

 

 

“Ljudje se že od nekdaj sprašujemo, kaj naj storimo, da bomo srečni, zdravi, ljubljeni in uspešni ter da bomo živeli dolgo in v blagostanju. Odgovore iščemo marsikje – v življenju se je treba učiti in spoznavati, kdo smo, kako delujemo in v kaj verjamemo. Z leti vse bolj odkrivamo resnico o življenju, tej neverjetni pustolovščini.” (Iz moje knjige Numerologija, Tvoje ime – tvoja osebnost)

Naša življenjska naloga je, da se prepoznamo in svoje prednosti čim bolj izkoristimo, da najdemo notranji mir in zadovoljstvo ter osrečujemo tudi druge ljudi in da ne škodujemo nobenemu živemu bitju. Pot samospoznanja je največkrat posuta s trnjem, a ravno to je tista pot, po kateri lahko pridemo do najlepših rezultatov. Budisti pravijo, da je življenje trpljenje, Martin Kojc pa dodaja, da brez trpljenja ne moremo osebnostno rasti. Trpimo pa zato, ker ne vemo, da nam napačna prepričanja povzročajo napačne odločitve, da nam odnašajo notranji mir ali pa nam zameglijo pot, po kateri bi do tega mira prišli. Razjedajo nas strahovi, skrbi, jezimo se nase in na ves svet, prepuščamo se negativnim čustvom in potem se sprašujemo, zakaj nismo srečni.”

 

 

“People have always wondered what to do to be happy, healthy, loved and successful, and that we will live long and well-being. We look for answers to many things – in our life, we have to learn and find out who we are, how we act and what we believe in. Over the years, we are increasingly discovering the truth about life, this incredible adventure. “(From my book Numerology, Your Name – Your Personality)

Our vital task is to recognize ourselves and to make the most of our advantages, to find inner peace and satisfaction, and to make other people happy and not to harm any living creature. The path of self-knowledge is most often sprinkled with thorns, but this is exactly the way to get to the most beautiful results. The Buddhists say that life is suffering, and Martin Kojc adds that without suffering we can not personally grow. We suffer because we do not know, those wrong beliefs, make us the wrong choices to bring us inner peace or blur the way for us to reach this peace. We are afraid of fear, worry, we are angry with ourselves and the whole world, we are left with negative emotions, and then we wonder why we are not happy.”

 

 

 

 

 

 

“Ne smemo podcenjevati energij, ker smo navsezadnje, mi v polju energije in smo občutljivi na prav vsako nihanje, na prav vsako frekvenco.”

 

“Svetujem, učim, predavam … Vem, da je to moje življenjsko poslanstvo in zato v tem uživam.”

 

“We must not underestimate the energy, because, after all, we are in the field of energy and we are sensitive to just about every oscillation, to exactly the same frequency.”

 

“I advise, teach, lecture … I know that this is my life mission and therefore I enjoy it.”

 

                                                                                                                          Romana Pogorelčnik

 

 

                                                                                                                          

X
X