Organizacijski ON BOARDING – skrivnost uspešnih

LLC popust!

VABLJENI!
TERMIN: 27. marec 2019 (09:00 - 13:00)
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ: mag. Klemen Žibret
CENA: Člani ZDS 120,00 € + DDV; Nečlani ZDS 160,00 € + DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

Ali so novo zaposleni res loterija? Naučite se pripraviti učinkovit »on-boardingom« program ter novo zaposlenim omogočiti čim hitrejšo in uspešno integracijo v obstoječi kolektiv, hkrati pa poskrbeti za to, da vas »pravi« novo zaposleni ne bodo zapustili v roku nekaj mesec.

SPLOŠNO O DELAVNICI:

Razne raziskave in študije zadnjih let so pokazale šokantna dejstva:

 • Do 20 % novo zaposlenih zapusti podjetje v roku 45 dni od zaposlitve;
 • Zadovoljstvo vodij je 20 % večje v primeru formalnega »on-boarding« programa;
 • 77 % zaposlenih, ki so bili deležni formalnega »on-boarding« programa, doseže zastavljene cilje prvega leta;
 • 69 % večja je verjetnost, da bodo zaposleni, ki so bili deležni »on-boarding« programa, ostali v podjetju več kot 3 leta.

Situacija na trgu dela danes drastično spreminja. Podjetja se soočajo z vedno večjimi težavami kako privabiti kompetentne zaposlene v svojo sredino, še večji izziv pa postaja integracija oz. »on-boarding« novo zaposlenih. Ta je vse več kot program kratkega nekajdnevnega ali nekajurnega uvajanja. Novo zaposleni se sooča z mnogo dilemami in strahovi, ki jim mora čim prej premagati. Hkrati pa moramo poskrbeti za to, da bodo obstoječi zaposleni in okolje sprejeli »novinca«.

NAMEN DELAVNICE:

Namen te delavnice je udeležence seznaniti s pojmom »on-boarding-a«, z njegovim pomenom, značilnostmi učinkovitega »on-boarding« programa ter nasveti glede vsebine on-boarding programa, cilj katerega je v hitrejši integraciji novo zaposlenih, povečani uspešnosti in učinkovitosti kadrovanja, povečani produktivnosti in motiviranosti (novo) zaposlenih.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb ter ostalih področij v podjetju, zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

METODE DELA:

Naše delo bo temeljilo na:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

NE SPREGLEJTE:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca.

PROGRAM DELAVNICE:

OD 9:00 DO 13:00 URE

 • Novo zaposleni = loterija?!
 • Značilnosti dobrega »on-boarding« programa
 • Vsebina »on-boarding« programa
 • Učinki učinkovitega »on-boarding« programa
 • Praktični nasveti in napotki

Odmor je predviden ob 10.45 uri.

Predavatelji

mag. Klemen

mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

X
X