Odškodninski zahtevki za poškodbe pri delu

Člani LLC imajo poseben popust

NOVO!
TERMIN: 9. maj 2019 09:00 - 13:00
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ: mag. Milan Srna
CENA: Člani ZDS 120,00 €+ DDV; Nečlani ZDS 160,00 €+DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

Splošno o delavnici:

Praktični pristop pri obravnavi poškodb pri delu in zavarovanju odgovornosti delodajalca

Odškodninski zahtevki oziroma regresni zahtevki so v zadnjem času pogosta tema s katero se srečujejo delodajalci.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je pristopil k intenzivnemu uveljavljanju in seveda izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu. Temi sledi tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), ki zahteva povrnitev povzročene škode od delodajalca, če je zavarovančeva invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

Kakšne so težave s katerimi se sooča delodajalec? Predvsem je to objektivna odgovornost delodajalca, pomanjkljivosti v postopku raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji (obrazci ER 8 v rubriki ”opis poškodbe” so praviloma pomanjkljivo izpolnjeni ali celo prazni), raziskave poškodb pri delu s strani služb VZD ali pooblaščenih zunanjih strokovnih sodelavcev brez zaključkov, itd.

Komu je delavnica namenjena:

Odgovornim osebam delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, odgovornim vodjem del, vodjem proizvodnih obratov, vodjem kadrovskih služb, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem, ki jih to področje zanima.

Mnenja preteklih udeležencev:

 • Zelo prijetno presenečen, glede na temo sem pričakoval suhoparno zgodbo.
 • Izobraževanje je bilo poučno, predavatelj odličen.
 • Zelo nazorno prikazuje probleme, ki lahko nastopijo v podjetju.

Ne spreglejte:

 • Predavatelj imata bogate izkušnje in znanje na področju varnosti in zdravja pri delu, je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu in sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca, za prijave do 31.3.2019 dodaten 10 % popust!
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Program:

od 9:00 do 13:00 

 • pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov,
 • vrste odškodninskih – regresnih zahtevkov (ZZZS, ZPIZ, oškodovanec)
 • predpostavke odškodninske odgovornosti,
 • postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov,
 • primeri poškodb pri delu.

Odmor s pogostitvijo je predviden ob 10:45 uri.

Predavatelji

mag. Milan

mag. Milan Srna

Predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu

Mag. Milan Srna, predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu in sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, je svojo poklicno pot na tehničnem področju začel v proizvodnji, po študiju se je posvetil projektiranju strojev in naprav. Nadaljeval je kot inšpektor za delo na medobčinski in nato na državni ravni. Po pridobitvi naziva magister znanosti je bil predstojnik Centra za tehnično varnost, pozneje pa direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu. Poleg službenih obveznosti je svoje izkušnje in znanje nadgrajeval in delil še kot sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, kot izvedenec TAIEX v okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju in izvajanju evropske zakonodaje, kot član delovne skupine pri Ministrstvu za gospodarstvo za področje strojev, v okviru projekta PHARE kot predsednik usmerjevalnega odbora za razvoj slovenskega sistema varnosti

X
X