OBRESTI – davčni, računovodski in poslovni vidik

LLC popust!

NOVO!
TERMIN: 4. junij 2019 09:00 - 12:15
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJICA: Maja Bohorič Rade
CENA: Člani ZDS 120,00 € +DDV; Nečlani ZDS 180,00 €+ DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

VEČ O SEMINARJU:

Z obrestmi se dnevno srečujemo na vseh področjih poslovanja. V praksi se najpogosteje srečamo z zamudnimi obrestmi v okviru poslovanja (kupci, dobavitelji), z obrestmi za nepravočasno plačane davke in druge dajatve in z obrestmi na dana ali prejeta posojila (od bank in/ali povezanih oseb).

Tako na davčnem kot tudi na računovodskem področju so vedno aktualna številna vprašanja v zvezi z obrestmi:

 • Kaj so obresti – kako jih opredeljujejo različni predpisi?
 • Kdaj so obresti strošek in kdaj ne, kdaj so davčno priznan strošek?
 • Kako obresti ustrezno knjižimo v poslovne knjige?
 • Kako so obresti obdavčene pri različnih prejemnikih (fizične osebe, pravne osebe)?

Pridružite se nam na seminarju in dobili boste odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo. 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • računovodjem v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
 • lastnikom podjetij in direktorjem,
 • vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

CILJ SEMINARJA:

 • seznaniti udeležence z različnimi vrstami obresti in z načini obračunavanja obresti,
 • podati udeležencem praktične napotke o:
  • načinu obračunavanja obresti,
  • davčni obravnavi obresti,
  • knjiženju obresti v poslovnih knjigah.
 • nuditi udeležencem možnost aktivnega sodelovanja.

NE SPREGLEJTE:

 • S seboj imejte kalkulatorje, da bomo lahko skupaj računali obresti.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca!
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na elektronski naslov info@zds.si najkasneje do tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja. Odgovore boste izvedeli na seminarju.

VSEBINA SEMINARJA:

OD 9:00 DO 12:15 URE

 1. Opredelitev obresti

 2. Možni načini obračunavanja obresti
  • navadni obrestni račun in
  • obrestnoobrestni račun 
 3. Obresti v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih
  • obresti pri nabavi osnovnih sredstev
  • obresti kot strošek
  • obresti kot odhodek 
 4. Obdavčitev obresti z davkom od dohodkov pravnih oseb glede na podlago za obračun obresti
  • obresti od posojil/kreditov
  • zamudne obresti
  • problem tanke kapitalizacije 
 5. Obdavčitev obresti z dohodnino (za prejemnike – fizične osebe)
  • kaj se obdavčuje kot obresti in kaj kot drug dohodek, kdaj se obresti ne obdavčijo z dohodnino

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden od 13:30 do 13:45 ure.

 

Predavatelji

 

Maja Bohorič Rade

Davčna svetovalka

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, ki že vrsto let svetuje na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb (davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina) ter na področju računovodstva in računovodskih predpisov. Na obeh področjih izvaja tudi številne šole, seminarje in druga izobraževanja.

X
X