MOTIVACIJSKA MATRIKA; motivacija+ = kompetenca učinkovitosti

Člani LLC imajo poseben popust

NOVO!
TERMIN: 19. 3. 2019 (od 9:00 do 15:30)
IZVAJALEC: Agencija POTI
LOKACIJA: Agencija POTI Stegne 7, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJICA: Liljana Cvjetičanin, dipl. psih., kinetik in grafolog
CENA: 208€ + DDV
LLC popust

Mentalna perspektiva in transformacija kompetenc zaposlenih – nova psihologija uspeha

 

PDF print prijavnica

Zakaj?

 • ker se vse spreminja,
 • ker je motivacijska matrika energetski čip 21. stoletja,
 • ker jo potrebujemo za kakovostno delo in življenje,
 • ker krepi zavedanje potrebe po transformacijah.

Časopis Forbes opredeljuje empatijo kot silo, ki potiska podjetnost, razvoj, produktivnost, kreativnost in ustvarjalnost v uspeh. Poročili raziskave Svetovnega gospodarskega foruma 2016 in 2017 »Future of Jobs« pa navajata, da naj bi se več kot tretjina, natančneje 35 % obstoječih znanj, spretnosti in veščin, ki jih danes štejemo za pomembne, do leta 2020 spremenila – posledično je pričakovati izjemno zahtevno transformacijo obstoječih kompetenc zaposlenih na vseh nivojih.

 

Prav navedene trditve in predvidevanja, so efektivni sprožilec za razvoj in transformacijo globokega mentalnega sklopa, ki ni več individualni, temveč nadindividualni fenomen. Slednji se kot filozofija podjetja implementira v skupine in time, torej predstavlja motivacijski koeficient uspeha in razvoja duhovne inteligence.

 

Praktična delavnica je usmerjena v spoznavanje pomena transformacije motivacije v metamotivacijo, saj bo navedena kompetenca zagotovo najpomembnejša za uspeh na vseh nivojih v prihodnje. Brez navedene kompetence, bo transformacija posameznika in podjetja na zahtevnem konkurenčnem trgu, trgu digitalizacije procesov, polna stresa, medosebnega odtujevana in padcev učinkovitosti.

 

Pravočasno razumevanje pomena metamotivacije, metakomunikacije, spoznavanja navad uspešnih organizacij, spoznavanja tehnik izostritve senzoričnega opazovanja in razvoja vizualne inteligence, ter še številnih drugih novih pogledov in znanj, pa predstavljajo človeški kapital podjetij in kompetenco učinkovitosti, medgeneracijski most v podjetjih in optimalno učinkovitost vseh deležnikov v ustvarjalno – kreativnem procesu.

 

Pridobljena znanja in cilj praktične delavnice:

Delavnica predstavlja pot posameznikom in podjetjem v nadgradnjo znanj, ki so nujno potrebna v dobi svetlobne hitrosti prenosa in števila informacij, ko je znanje preteklega dne lahko potencialno že zastarelo. Je zagotovo medgeneracijski člen povezovanja. Tako predstavi potrebo po nenehnem učenju, transformaciji navad in kompetenc, krepitvi moči volje, približa udeležencem potrebo po poglabljanju znanja na področju metakomunikacije in spoznavanju kalibracije kot izjemnega orodja posameznika in njegovega prenosa sporočil, kot tudi številnih skrivnosti individualnega uma. Podjetja s pravočasno transformacijo kompetenc zaposlenih, povečujejo osebno odgovornost, samozavest zaposlenih in posledično kompetenco učinkovitosti vseh zaposlenih, ne glede na njihovo življenjsko dobo in vlogo v podjetju.

 

Program

 • Mentalni sklop kot izziv – zakaj modificirati mentalni sklop in bogastvo neuroplastičnosti posameznikovih mentalnih kapacitet?
 • Skrivnosti uma & štirje fokusi učenja
 • Motivacija in trud
 • Transformirajmo motivacijo v metamotivacijo
 • Duhovna inteligenca in njen + človeškem kapitalu podjetja
 • Izostrite opazovanje & posledično zmanjšujte prekinitve v komunikaciji
 • Metakomunikacija in kalibracija
 • Spoznavanje navad uspešnih organizacij

Predavateljica

Liljana Cvjetičanin, dipl. psih., kinetik* in grafolog
je strokovnjakinja z več kot 25 leti izkušenj na področju proučevanja posameznika – človekovega notranjega delovanja, njegovega odzivanja na zunanje dejavnike, na vplive okolja in stresne situacije vsakodnevnega življenja. S svojim znanjem, izkušnjami in ustvarjalnostjo je bila v neprecenljivo korist že mnogim podjetjem, ki so jo angažirala kot zunanjo svetovalko za pomoč pri učinkovitejšem vodenju, za pomoč pri zaposlovanju (osebnostni profil kandidatov na podlagi celostne grafološke analize), izvedbo antistresnega treninga in psihološko svetovanje (Antistresni trening za povečanje vaše učinkovitosti), izboljšanju komunikacije (psihološkega teambuildinga in kratke grafološke analize) ter povečanju prodaje (Psihološke tehnike za uspeh v prodaji). Od vseh podjetij s katerimi sodeluje dobiva odlične povratne informacije in priporočila, udeleženci njenih delavnic pa je ne morejo prehvaliti, saj s svojo energijo in pozitivnostjo navduši slehernega.

(*kinetika – gr. nauk o gibanju)

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

X
X