Mobing na delovnem mestu – od prava k praksi

Člani LLC imajo poseben popust

NOVO!
TERMIN: 8. april 2019 (09:00 - 13:00)
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJI: Miha Šercer in Saša Fajmut
CENA: Člani ZDS 130,00 € + DDV; Nečlani ZDS 180,00 € + DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

Namen seminarja

je predvsem poiskati ločnico med dopustnim in nedopustnim ravnanjem (komunikacijo) delodajalca ter definirati ukrepe, s katerimi se delodajalec lahko v največji možni meri zavaruje pred zahtevki delavcev iz naslova šikaniranja na delovnem mestu in posledično pred različnimi oblikami civilne in kazenske odgovornosti. Hkrati si bomo pogledali, kakšne so lahko dolgoročne psihološke posledice mobinga na ravni posameznika in organizacije ter kako preventivno ukrepati.

Ne spreglejte:

 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca,
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Program:

9:00 – 13:00

Na seminarju bodo obravnavani vsi vidiki soočanja s problematiko mobinga v podjetju, in sicer:

 • kaj sploh je mobing (definicija, pojavne oblike)
 • prepoznavanje profilov izvajalca in žrtve mobinga
 • zakonska ureditev mobinga
 • predlogi za ureditev tega področja na ravni podjetja (pravilnik, kodeks)
 • kakšni so lahko ukrepi delavca v primeru nastopa mobinga
 • kako naj ukrepa delodajalec v primeru nastopa mobinga
 • odgovornost delodajalca in izvajalca mobinga (odškodninska, kazenska, prekrškovna)
 • sodna praksa v zvezi z mobingom (kaj je mobing, kaj ni mobing, višina odškodnine)
 • pogostost in psihološki znaki mobinga
 • kako ukrepati na ravni posameznika in organizacije
 • dolgoročne posledice mobinga
 • debata, vprašanja…

Odmor s pogostitvijo je predviden ob 10:45 uri.

Predavatelji

Miha

Miha Šercer

Miha Šercer Odvetnik

Odvetnik Miha Šercer, z bogato prakso urejanja delovnih razmerij in s tem povezanih sporov kot odvetnik in pred tem na različnih funkcijah v gospodarstvu. Redno predava teme povezane z delovnimi razmerji in je avtor številnih publikacij s tega področja, vključno s knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi in e-Komentarjem ZDR-1.

Saša

Saša Fajmut

Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialovAmprom

Mag. Saša Fajmut ima več kot desetletje delovnih izkušenj na kadrovskem področju, kjer je delala tako za domača kot tuja mednarodna podjetja. V tem času se je razvila iz kadrovskega generalista v vodjo kadrovske službe, z odgovornostjo za ljudi in organizacije po vsej Adriatik regiji. Izkušnje je pridobivala v farmacevtski, avtomobilski, bančni in proizvodni industriji. Leta 2016 se je Saša pridružila mednarodnemu podjetju Amrop, ki je specializirano za iskanje in razvoj vodilnih kadrov. Kot direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov je odgovorna za presojo in razvoj kompetenc vodilnih kadrov v organizacijah po Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, BiH, Makedoniji in Črni Gori. Saša je po izobrazbi psihologinja z znanstvenim magisterijem iz klinične psihologije, zaključila je tudi MBA študij v Zagrebu. Je podpredsednica Slovenske kadrovske zveze, aktivna predavateljica, poslovni coach, moderatorka, facilitatorka in avtorica kolumn na temo vodenja v The Slovenia Times.

 

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev. 

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca. Prijavite se do 31.12.2018 in izkoristite 10 % popust zgodnjih prijav! Popusti se seštevajo! 

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA – Prijava na izobraževanja

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje?  Pišite nam na e naslov  frida.bertoncel@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

 

X
X