Logistični kongres 2019

Člani LLC imajo poseben popust

VABLJENI!
TERMIN: 3.4., 4.4. in 5.4. 2019
ORGANIZATOR: SLZ - Slovensko logistično združenje
LOKACIJA: Portorož, Slovenija GH Bernardin
PREDAVATELJI: Milena Budimirović, Maite Miret, Mag. Boris Kastelic, Željko Jeftić, ...
CENA: 410 €+DDV (redna prijava); 328 €+DDV (člani SLZ); 230€+DDV (1 dan kongresa); ŠTUDENTJE: za 2 dni 60€ (DDV vključen), za 1 dan: 30€ (DDV vključen)
LLC popust

Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019

ORGANIZACIJA & TEHNOLOŠKA MODERNIZACIJA –
LE SKUPAJ POMENITA ODLIČNOST IN DODAJATA VREDNOST

PDF print prijavnica

Gospodarska rast je logistiki zagotovila to kar najbolj potrebuje – blago. Hkrati pa primanjkuje logističnih kapacitet in kadra, pritisk na cene in na drugi strani plače pa je vedno večji. Kaj lahko naredimo z organizacijo in informacijsko in tehnološko modernizacijo?

Logistični proces v grobem poteka od dobavitelja, preko internih proizvodnih procesov do kupcev. Zato je pomembno, da je proces vitek, brez izgub, dobro upravljan in dobro informacijsko in tehnološko podprt. Učinkovita logistika je torej ključna za dobro nakupno izkušnjo in vedno bolj pomembna tudi kot stroškovni faktor v ceni izdelka.

Skupni strošek logistike lahko v nekaterih primerih seže tudi do 20% prodajne vrednosti izdelka. Organizacija, ustrezna informacijska podpora vseh delnih procesov v oskrbovalni verigi in prava tehnološka podpora, lahko delež logistike v prodajni vrednosti in pretočne čase pomembno zniža.

Učinkovitost logistike v mednarodnem okolju je odvisna tudi od administrativnih in pravno formalnih okvirjev, ki jih določa država. Logistika se ne razvija samo v tehnološkem in organizacijskem smislu in na ravni posameznega podjetja. Pomemben del h konkurenčnosti okolja, v katerem podjetje deluje, so upravno administrativni postopki in pripadajoče tehnološke rešitve na ravni države. Tudi v Sloveniji je govora o »digitalni agendi«, vendar se moramo pri tem opirati na uveljavljene mednarodne dobre prakse. Kako so se v najrazvitejših ekonomijah lotili projekta »Enotno okno« (Single window) s katerim so digitalizirali vse postopke v mednarodni trgovini in kje je Slovenija? Kaj prinaša nov carinski zakon? Kaj Brexit pomeni za logistiko? 

V Sloveniji smo med prvimi v Evropi ratificirali eCMR protokol. Težnja evropske komisije je, da s časoma eCMR dokument postane obvezen. Kaj to pomeni za procese v oskrbovalni verigi? Katere so najsodobnejše pripadajoče tehnologije?

Organizacijski modeli in modeli upravljanja logistike so izziv. Mehke metode za povečevanje produktivnosti, KAIZEN, ciljno vodenje, ipd. niso modeli, ki se uporabljajo samo v proizvodnji, ampak lahko učinkovito izboljšujemo produktivnost tudi v logistiki. Zaradi poudarka na proizvodnji je logistika kot sistem upravljanja ostala preveč pozabljena in pogosto razbita med prodajo, nabavo in proizvodnjo! Kako vzpostaviti učinkovit organizacijski model v logistiki? Kako vzpostaviti celovit nadzor nad vsemi logističnimi stroški? Kako učinkovito upravljati logistiko v proizvodnem logističnem podjetju? Kje so razlike med ženskimi in moškimi odločevalci v logistiki? 

Informatizacija v logistiki je še vedno izziv. Odlične rešitve za upravljanje z blagom, transportom, logističnimi podatki, so lahko slabo implementirane in nasprotno lahko podjetja veliko pridobijo z odličnimi nišnimi rešitvami, ki dobro pokrivajo izbrani segment poslovanja. Kako se je potrebno lotiti informacijskih projektov? Kaj je dober projektni management pri implementaciji WMS, TMS, … rešitev? Katere so ključne funkcionalnosti v IT rešitvah, ki so podjetjem prinesle največ v delu optimizacije procesov in katere funkcionalnosti so podjetjem omogočila, da so ponudili novo storitev in dodale vrednost za obstoječe in nove stranke? 

Tehnološki razvoj na področju logistike je kontinuiran. Nove tehnologije so vedno bolj napredne in vedno več jih poznamo v praksi. Kje so prednosti posameznih rešitev? Kako so se podjetja lotila načrtovanja tehnološke transformacije? S katerimi tehnologijami so podjetja pridobila največ? »Internet of Things« in »Blockchain« se dogaja… in kakšna je vloga umetne inteligence, ki si utira pot tudi v logistiki?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja bomo podajali na 7. mednarodnem kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019«, ki bo tudi tokrat v Portorožu. Poleg strokovnih prispevkov iz omenjenih tem, bomo tudi letos spodbujali nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje. Sodelovanje z Avtomobilskim grozdom in Združenjem za promet pri GZS je postalo tradicionalno in s tem odlična priložnost za druženje z dodano vrednostjo vseh deležnikov v oskrbovalni verigi.

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Vedno poiščemo vrhunske dobre prakse, vrhunske domače in tuje managerje in strokovnjake, ki nam te predstavijo. Tudi letos bo tako.

V Slovenskem logističnem združenju gradimo razmerja. 

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja

 

 

Vrhunska predavateljska zasedba

Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili priznani domači in tuji strokovnjaki.

Aktualne teme

Ponovno se bomo posvečali aktualnim temam, trendom in dobrim praksam, ki bodo krojile prihodnost oskrbovalnih verig v Evropi in svetu. Seznanite se s prihodnostjo že danes.

Odlična družba

Spoznajte, vzpostavite nove kontakte in ustvarite nove poslovne priložnosti. Poiščite zanesljive partnerje, ki vam bodo omogočili hiter razvoj poslovanja.

 

 

PROGRAM  1. Dan

 
8:30-9:00

Sprejem udeležencev in registracija

9:00-9:35

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja

 

KAKO BODO SPREMEMBE V CARINSKEM POSLOVANJU VPLIVALE NA POSLOVANJE?

9:35-10:05

Novosti v carinjenju z vidika Svetovne carinske organizacije* 
Milena Budimirović, World Customs Organization (WCO), Belgija

10:05-10:35

Pričakovane spremembe v carinskih postopkih v Evropi*
Maite Miret, EurTradeNet, Španija

10:35-11:05

Spremembe v carinskih postopkih v Sloveniji
Mag. Boris Kastelic, Finančna uprava RS, Generalni finančni urad

11:05-11:25

Odmor za kavo in mreženje

 

BO TOVORNI LIST (CMR) KMALU POSTAL OBVEZEN V ELEKTRONSKI OBLIKI (eCMR)?

11:25-11:55

eCMR – obvezni dokumenti prihodnosti*
Željko Jeftić, International Road Transport Union (IRU), Švica

11:55-12:25

eCMR skozi evropsko zakonodajo
Bogdan Potokar, Ministrstvo za infrastrukturo

12:25-12:55

Digitalni transportno logistični dokumenti prihodnosti
Matjaž Auflič, Digital Transport & Logistic Forum (DTLF)

12:55-13:40

OKROGLA MIZA

Kako se pripraviti na uvedbo eCMR? Kdaj začeti s pripravami? Katere so ključne aktivnosti?

Moderator: Robert Sever, Združenje za promet pri GZS

13:40:15:00

Kosilo v hotelski restavraciji

 

UČINKOVITA ORGANIZACIJA LOGISTIKE – IZZIV ZA PRIHODNOST

Logistika kot ključni faktor pri zagotavljanju visoke produktivnosti in učinkovitosti podjetja
Damjan Zupančič, TPV d.o.o. 

15:30-16:00

Vloga in upravljanje logistike v globalnem sistemu
Mag. Marjana Krajnc, Danfoss Trata, d.o.o.

16:00-16:30

Kako pristopiti in kje so izzivi pri celoviti transformaciji logistike v globalnem sistemu
Robert Ljoljo, MBA, Novartis

16:30-17:30

OKROGLA MIZA

Transformacija logistike tudi kot vsebinski in organizacijski izziv!
Kje so razmejitve logistike in kaj vse lahko sodobna logistika zajema? Nujna je matrična prepletenost in integracija z drugimi službami, kjer ima logistika povezovalno vlogo. 
Je logistika nosilna ali podporna služba?

Moderator: Franci Pušenjak

17:30-17:50

Odmor za kavo in mreženje

17:50-18:30

RAZGLASITEV LOGISTA LETA 2018 IN PODELITEV NAGRADE

20:00

Večerno druženje in večerja

 

 

PROGRAM  2. Dan

8:30-9:00

Sprejem udeležencev

9:00-9:10

Otvoritev drugega dne kongresa

 

MODERNE TEHNOLOŠKE REŠITVE POZNAMO, KAKO JIH PRAVILNO UMESTITI V PROCES?

9:10-9:40

Umetna inteligenca jutri – imperativ za dobro logistično storitev 
Luka Stopar, Institut Jožef Stefan

9:40:10:10

Kako vzpostaviti Platooning – konvoj sledečih (samovozečih) kamionov? To ni samo tehnološki izziv!*
Erik Wirsing, Schenker AG, Nemčija

10:10-10:40

Zelena logistika v podjetju Škoda Auto*
Petra Sojková, Škoda Auto, Češka republika

10:40-11:00

Odmor za kavo in mreženje

11:00-11:30

Sodelovanje v oskrbovalnih verigah s pomočjo platforme LogChain
Igor Hočevar, ZZI d.o.o. in Dragan Milutinović, Špica International d.o.o.

11:30-12:00

Transformacija logistike s celovito ureditvijo logističnih procesov (Redprairie)* 
Mateja Pečnik, Studio Moderna, d.o.o. in Blazej Krupa, DHL, Poljska

12:00-13:00

OKROGLA MIZA

Kako v transportu in logistiki vzpostaviti učinkovito funkcijo razvoja tehnologije in storitev? Zakaj je to pomembno?

13:00-14:20

Kosilo v hotelski restavraciji

 

DIGITALIZACIJA V LOGISTIKI IN TRANSPORTU, KAKO IZPELJATI PROJEKTE, DA BODO REZULTATI SKLADNI S PRIČAKOVANJI?

14:20-14:50

Povečevanje učinkovitosti v družbi Slovenske železnice skozi digitalno transformacijo transportno logističnega procesa 
Slovenske železnice, d.o.o.

14:50-15:20

Najsodobnejše optimizacijske prakse za nov svet načrtovanja dostav na dom*
Dr. Georgios Ninikas, ORTEC, Italija

15:20-15:50

Celovita digitalna transformacija logističnih procesov v podjetju DeGirolami*
Luca Lesignoli, DeGirolami, Italija

15:50-16:10

Odmor za kavo in mreženje

16:10-16:40

Učinkovita in varna digitalna transformacija procesa od naročila do dostave med naročnikom in podjetjem Judež d.o.o.
Jakob Korenč, Telekom Slovenije, d.d. in Darko Judež, Judež, d.o.o.

16:40-18:10

OKROGLA MIZA

Zakaj z digitalizacijo v logistiki in transportu ne smemo čakati? Zakaj so te odločitve tako težke?

18:10

Zaključek kongresa

PROGRAM 3. Dan

OGLED DOBRIH PRAKS

10:00-13:00

Ogled podjetja LAMA AVTOMATIZACIJA, montažni sistemi, orodjarna, d.o.o., Dekani

*Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku. Predavanja v slovenskem jeziku bodo simultano tolmačena v angleški jezik.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

O KONGRESU SO POVEDALI …

 Pri vsakodnevnem delu se nas večina srečuje z vse večjimi časovnimi in stroškovnimi pritiski. Pa vendar se je potrebno za uspešno delo, tako v domačem kot mednarodnem okolju, nenehno izobraževati in izpopolnjevati. Logistični kongres je dogodek, ki ga odlikuje izredno visoka strokovnost, aktualnost in mednarodna uveljavljenost. Iz osebnih izkušenj lahko zagotovim, da sodi med največje ter zagotovo najboljše v širši regiji. V zelo kratkem času, z zgoščenimi in nekomercialnimi predavanji ter predstavitvami, so povezani tako akademski aspekti kot najboljše prakse. Moje osebno prepričanje pa je, da je bistvena dodana vrednost dogodka v mreženju, v neformalnih pogovorih med udeleženci in navezovanju novih kontaktov. Le-to svoje mesto in veljavo dobi po dogodku samem, ko se logisti v konkretnih primerih srečujemo med seboj in si pomagamo reševati izzive vsakdanjega dela. Tako postajamo vse boljši. Toplo priporočam in vas vabim na dogodek.
Damjan Zupančič, direktor logistike v podjetju TPV, d.o.o. in Logist leta 2016
 Slovenija ima enkratno logistično lokacijo in hkrati smo Slovenci rojeni izvozniki. Logistični kongres je tisti ključni dogodek, ki pred vami na dlani razgrne obilico inovativnih iniciativ, ki bodo že jutri revolucionarno premešale logistične karte. Ne morete si privoščiti, da vas ni poleg sedaj, ko se gradijo nove logistične informacijske platforme in industrija 4.0 kot magnet privlači proizvodnjo iz daljnega vzhoda nazaj na robotsko opremljen prag Evrope.
Tone Stanovnik, direktor, Špica International, d.o.o.

 V podjetju LOTRIČ Meroslovje se zavedamo pomembnosti Logističnega kongresa, ki združuje celoten nabor deležnikov distribucijske verige in je kot tak lepa priložnost za pridobitev novih znanj na področju logistike. Obenem je mesto, kjer se v okviru formalnih in neformalnih razprav oblikujejo trendi logistike prihodnosti in lepa priložnost za mreženje z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji.
Marko Lotrič, generalni direktor, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.

PREDAVATELJI

 
MILENA BUDIMIROVIĆ

World Customs Organization (WCO)

 
MAITE MIRET

EurTradeNet (ETN)

 
MAG. BORIS KASTELIC

Finančna uprava RS, Generalni finančni urad

 
ŽELJKO JEFTIĆ

International Road Transport Union (IRU)

 
BOGDAN POTOKAR

Ministrstvo za infrastrukturo

 
MATJAŽ AULFIČ

Digital Transport & Logistic Forum (DTLF)

 
DAMJAN ZUPANČIČ

TPV d.o.o.

 
MAG. MARJANA KRAJNC

Danfoss Trata, d.o.o.

 
ROBERT LJOLJO

Novartis

 
ERIK WIRSING

Schenker AG

 
PETRA SOJKOVÁ

ŠKODA AUTO

 
IGOR HOČEVAR

ZZI d.o.o.

 
DRAGAN MILUTINOVIĆ

Špica International d.o.o.

 
MATEJA PEČNIK

Studio Moderna, d.o.o.

 
BLAZEJ KRUPA

DHL

 
DR. GEORGIOS NINIKAS

ORTEC

 
LUCA LESIGNOLI

DeGirolami

 
JAKOB KORENČ

Telekom Slovenije, d.d.

 
DARKO JUDEŽ

Judež d.o.o.

Darko Judež je direktor in lastnik podjetja Judež d.o.o.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

 

Redna prijava
410 €

DDV ni vključen v ceno.

 
Redna prijava za člane SLZ
328 €

DDV ni vključen v ceno.

 

Kotizacija za 1 dan kongresa 

230€ + DDV 

Vključuje udeležbo na kongresu 1 dan, 
dostop do e-gradiva (prezentacij),
okrepčila med odmori in kosilo na izbran dan.

Ob prijavi obvezno navedite dan na katerega se prijavljate!

 

Kotizacija za študente 

Kotizacija za 2 dni: 60€ (DDV vključen) 

Kotizacija za 1 dan: 30€ (DDV vključen) 

Vključuje udeležbo na kongresu, dostop do e-gradiva (prezentacij), okrepčila med odmori, kosilo in večerno druženje.
Kotizacijo lahko koristijo redni študentje do 26. leta starosti z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto. Po prijavi obvezno pošljite potrdilo o vpisu na e-naslov prijave@planetgv.si.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, dostop do e-gradiva, okrepčila med odmori, kosilo 1. dan kongresa, večerno druženje ter kosilo 2. dan kongresa. 
Strokovna ekskurzija 3. dan je za udeležence brezplačna.

POPUSTI

Člani ACS – Slovenskega avtomobilskega grozdaZdruženja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcije za transport pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije imajo ob prijavi 15-odstotni popust. 
Popust se uveljavlja z vpisom posebne promocijske kode v prijavnico. 
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun (na zahtevo predračun), ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004277-matična št. plačnika.

Pogoji prijave in odjave so navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Planeta GV.

 
 

NALOŽITE SI MOBILNO APLIKACIJO ATTENDIFY 

(LOGISTICS CONGRESS 2019)!

Najnovejše informacije v zvezi s kongresom bodo vedno z vami!

 

 

LOKACIJA IN INFORMACIJE O REZERVACIJI NOČITEV

Grand Hotel Bernardin

Obala 2, 6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si

 

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

Svetujemo vam, da zaradi številni dogodkov, ki potekajo v aprilu, čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin(če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Logističnega kongresa 2019).

Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele v sklopu Hotelov Bernardin
(cene so v EUR-ih po osebi na dan)

  GH Bernardin***** Hotel Histrion**** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba 128 € 90 € 65 €
Dvoposteljna soba 74,00 € 55 € 45 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 2,50 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine, ki znaša 1 € na gosta, ne glede na dolžino bivanja.

DODATNE UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE (veljajo za vse hotele v sklopu Hotelov Bernardin (GH Bernardin, Histrion, Vile Park)):

  • 10 % popusta na dane cene za zgodnje rezervacije za namestitve, rok do 04. 03. 2019;
  • 5% popust na bivanja 2 ali več noči.

Popusta se lahko seštevata. 
Rok za končne rezervacije: 04. 03. 2019, po tem datumu so sobe na vprašanje, glede na razpoložljivost po hotelih.

X
X