KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVU – PRIDOBITE VEŠČINE ZA VODENJE K PACIENTU USMERJENE KOMUNIKACIJE

LLC popust!

NOVO!
TERMIN: 21. MAJ 2019 OD 9. DO 16. URE
IZVAJALEC: Planet GV
LOKACIJA: Likozarjeva 3, Ljubljana
PREDAVATELJICA: Simona Roškar
CENA: PRIJAVA do 15. 04. 2019 220 € +DDV; PAKET: 2 OSEBI - 420€ + DDV ; PAKET: 3 OSEBE - 540 €+ DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

Ena od ključnih vrlin v odnosu zdravnik – pacient je zagotovo sposobnost dobre komunikacije. S pomočjo učinkovite komunikacije od pacienta hitreje pridobimo ključne informacije, ki so potrebne za zdravljenje. Vzpostavitev zaupnega odnosa s pacientom pa od zdravstvenega osebja zahteva poznavanje različnih tehnik interakcije insposobnost aktivnega poslušanja, saj se pacienti med seboj razlikujejo in zahtevajo različne načine obravnave ter komunikacije.

S pomočjo delavnice boste prepoznali lasten model pogovora s pacientom 
ter spoznali sistematičen in procesni model »K pacientu usmerjena komunikacija«.

Gre za enega najbolj praktičnih in uveljavljenih modelov zdravstvenega komuniciranja v svetu. Zdravstveni delavci z modelom spoznajo vse faze pogovora, upravljanje z odprtimi in zaprtimi vprašanji, prepoznavanje socialnega konteksta, naslavljanje negotovosti in obvladovanje čustvenih stanj pacienta. Z uporabo tovrstne komunikacije pridemo hitreje in učinkoviteje do prave diagnoze.

 Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, še posebej:

    • zdravnikom splošne medicine
    • zdravnikom specialistom
    • medicinskim sestram, medicinskim tehnikom
    • drugemu negovalnemu osebju

Komunikacijo, ki je usmerjena k pacientu,

lahko učinkovito izvedemo že v 5 minutah

in s tem preoblikujemo in obogatimo 

klasični model komuniciranja s pacienti.

 
 Cilji programa

Zaposleni v zdravstvu se morajo zavedati, da dobra komunikacija in sposobnost aktivnega poslušanja v procesu zdravljenja pozitivno vplivata na ugodnejši izid le-tega.

Udeleženci boste spoznali:

 • kako najučinkoviteje izpeljati 7-minutni razgovor s pacientom;
 • prednosti komunikacijskega modela »K pacientu usmerjena komunikacija«;
 • kako prepoznati razliko med modeloma »K pacientu usmerjena komunikacija« in »K zdravniku usmerjena komunikacija«;
 • pomen odprtih in zaprtih vprašanj za učinkovitejše diagnosticiranje;
 • ključno orodje za zmanjševanje pritožb – aktivno poslušanje;
 • spoznali vpliv komunikacijske medicine na izide zdravljenja;
 • protokol za pomirjanje razburjenih pacientov;
 Kompetence, ki jih boste razvili
 • metode uspešne komunikacije
 • etika komuniciranja
 • veščina aktivnega poslušanja
 • sposobnost reševanja konfliktov in pozitivne komunikacije
 • sposobnost empatije in čustvovanja s pacienti

Komunikacijske veščine zaposlenih v zdravstvu 

so močna podpora pacientom

v procesu zdravljenja 

in učinkovito diagnostično orodje.

 
 
 
 

PROGRAM

1. OSNOVE KOMUNIKACIJE MED STROKOVNJAKI IN PACIENTI 

 • Med boleznijo in zdravjem – zakaj obiščemo zdravnike?
 • Zdravje, vrednota številka 1
 • 5 največjih komunikacijski ovir
 • Kakšne zdravnike si želijo Slovenci?

2. KAKO KOMUNICIRAMO?

 • Prepoznavanje lastnega komunikacijskega modela
 • Identificiranje področij, ki jih lahko izboljšujemo in razvijamo

3. AKTIVNO POSLUŠANJE IN POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija – orodje za prenos sporočil ali povezovanje?
 • Dober vodja je tudi dober poslušalec
 • Kaj je v resnici aktivno poslušanje?
 • Primer dobre prakse za zmanjševanje pacientovih tožb in pritožb

4. K ZDRAVNIKU USMERJENA KOMUNIKACIJA

 • Spoznavanje faz k zdravniku usmerjene komunikacije
 • Prepoznavanje razlike med komunikacijo, ki je usmerjena k zdravniku in komunikacijo, ki je usmerjena k pacientu

5. K PACIENTU USMERJENA KOMUNIKACIJA

 • Integrativni komunikacijski model »K pacientu usmerjena komunikacija«
 • Kako pravilno zastaviti odprta vprašanja?
 • Različne tehnike za spodbujanje in razumevanje opisa simptomov
 • Posredna in neposredna vprašanja za iskanje osebnega in čustvenega konteksta
 • Empatično odzivanje na čustva

6. KONFLIKTNE SITUACIJE

 • Protokoli za pomirjanje razburjenih pacientov
 • Kako ravnati v konfliktnih situacijah?
 
 

PREDAVATELJICA

 
Simona Roškar

Uni. dipl. OEC

Komunikatorka, svetovalka,podjetnica in mednarodna licencirana trenerka z življenjskim slogom, ki zavestno neguje pozitiven odnos do življenja.

X
X