Kako privabiti, prepoznati, obdržati in razvijati talente?

Člani LLC imajo poseben popust

NE ZAMUDITE!
TERMIN: 9. april 2019 (09:00 - 13:00)
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ: mag. Klemen Žibret
CENA: Člani ZDS 120,00 € + DDV; Nečlani ZDS 160,00 € + DDV
LLC popust

PDF print prijavnica

Ali se v vašem podjetju zavedate pomena razvitega sistematičnega prepoznavanja, obdržanja in razvoja talentov? Ali znamo izkoristiti potenciale, ki jih imamo v podjetju v talentiranih posameznikih? Talenti postajajo ena glavnih konkurenčnih prednosti podjetja, saj so nosilci konkurenčne prednosti podjetja. Naučite se izkoristi potencial le-teh in tako ustvarjati konkurenčno prednost podjetja.

Splošno o delavnici:

Podjetja danes v nenehni borbi za konkurenčnost potrebujejo »nekaj« na podlagi česar so boljša od tekmecev. Tisto »nekaj« že dolgo več ni (zgolj) tehnično-tehnološkega značaja, niti organizacijskega, niti marketinškega ali podobno, temveč tisto »nekaj« postajajo zaposleni. In to ne kar katerikoli zaposleni, temveč talentirani posamezniki med našimi zaposlenimi.

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli talent kot veliko prirojeno sposobnost za določeno umsko ali fizično dejavnost. Talenti so torej tisti posamezniki znotraj podjetja (ne glede na njihovo sedanjo vlogo, starost in/ali izobrazbo), ki bodo nosilci jutrišnje prihodnosti podjetja. Podjetje, ki je sposobno prepoznati in razvijati talente (ter seveda tudi obdržati talente v podjetju), bo bolj produktivno, zaposleni v teh podjetjih bodo bolj zavzeti, podjetje pa bo imelo višji ugled in boljši konkurenčni položaj. To in še več so potrdile že mnoge raziskave.

Zato je za podjetje ključno, da ima razvit (formalen) sistem upravljanja s talenti, ki vsebuje metodologijo in orodja za prepoznavanje talentov, planiranje nadaljnjega razvoja talentov in obdrže vanje talentov v podjetju.

V kolikor se podjetja ne zavedajo pomena talentov in nimajo razvitega ustreznega sistema upravljanja s talenti, se najpogosteje zgodi to, da (predvsem) talentirani posamezniki zapuščajo podjetje, nato pa je njihov talent prepoznan v drugih podjetjih, kjer se zaposlijo. S tem podjetja izgubijo potencial, ki bi jim ga takšen talentiran posameznik lahko doprinesel, ob tem pa tudi postajajo delovno okolje, v katerem so zaposleni manj talentirani posamezniki.

Namen delavnice:

Udeležencem bomo predstavili metode ustvarjanja najboljšega okolja in privabljanja top talentov ter načine za prepoznavanje talentov. Posvetili se bomo tudi klasifikaciji talentov, različnim pristopom k upravljanju s talenti, prikazali bomo tudi programe razvoja talentov v podjetju. Udeleženci bodo spoznali tudi vojno za talente ter vloge različnih deležnikov v upravljanju s talenti. Upravljanje s talenti mora biti namreč del najširše poslovne filozofije podjetja.

Prav tako bomo prikazali primer dobre prakse upravljanja s talenti.

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb in ter ostalih področij v podjetju (npr. operativa, proizvodnja), zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

Naše delo bo temeljilo na:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

Mnenja udeležencev:

 • Zelo konkretno, zelo poučno in uporabno.
 • Predavatelj je življenjski, skratka odličen!
 • Še kak primer dobre prakse več, sicer odlična delavnica!

Ne spreglejte:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca,
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

 

Program delavnice:

od 9:00 do 13:00 ure

 • Pomen talentov za podjetje – koristi in rezultati
 • Kako privabiti talente v podjetje?
 • Prepoznavanje in klasificiranje talentov
 • Programi upravljanja s talenti – kako jih pripraviti in izvesti?
 • Kako obdržati talente v podjetju?
 • Vojna za talente
 • Vloga različnih deležnikov pri upravljanja s talenti
 • Primer dobre prakse upravljanja s talenti

Odmor je predviden ob 10.30 uri.

Predavatelji

mag. Klemen

mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

 

 

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev. Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca.  Prosimo, da kotizacijo poravnate  pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692.  Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA – Prijava na izobraževanja

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje?  Pišite nam na e naslov  frida.bertoncel@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

X
X