Kako kadrovska funkcija postane poslovni partner v podjetju?

Člani LLC imajo poseben popust

NOVO!
7. junij 2019
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ: mag. Klemen Žibret
Člani ZDS 120,00 €
Nečlani ZDS 160,00 €
Dodaten popust za člane LLC
  • Na kateri razvojni stopnji je vaša kadrovska funkcija v podjetju?
  • Ali ste še vedno (zgolj) administrativni specialisti?
  • Ste partner v odločanju ter upravljanju in vodenju podjetja?
  • Naučite se prepoznati ukrepe s katerimi bo kadrovska funkcija postala poslovni partner v podjetju in prevzela svetovalno vlogo.

PDF print prijavnica

Popust članov Life Learning Club-a se obračuna naknadno.
Za vsa vprašanja smo dosegljivi na info@llacademia.com

Splošno o delavnici:

Kadrovsko funkcijo lahko vidimo znotraj podjetja v vlogi administrativnega specialista, zastopnika zaposlenih, katalizatorja sprememb in/ali kot poslovnega partnerja. Kadrovski strokovnjaki po navadi sebe vidijo v vseh teh vlogah, medtem ko jih vodstvo vidi predvsem kot administrativne specialiste in zastopnika zaposlenih. Zelo pogosto videnje je še vedno takšno, da je kadrovska funkcija videna kot funkcija, ki zgolj ovira delovanje podjetja in kot funkcija, ki je neučinkovita, birokratska in draga, včasih celo nepotrebna. Iz kje izhajajo razlogi za tako različen pogled? Je to morda v tem, da kadrovska funkcija ni sposobna prikazati svoje ustrezne veljave? Izhaja ta različen pogled morda iz orodij in metod, ki jih kadrovska funkcija uporablja? Odgovor zagotovo ni enostaven. Vsekakor pa je možno z določenimi ukrepi, aktivnostmi in metodologijo doseči spremembo in kadrovsko funkcijo pozicionirati kot poslovnega partnerja, ki vpliva na sprejemanje strateških odločitev v podjetju.

Delovanje kadrovske funkcije mora ob tem biti med- in nad-funkcijsko, kadrovska funkcija pa mora podpirati uresničevanje zastavljene strategije na nivoju podjetja. Kadrovska funkcija mora iti čez transformacijo, v to pa mora verjeti (in jo podpirati) tudi vodstvo podjetja, v kar pa ga mora prepričati kadrovska funkcija sama. Vodje v podjetju morajo postati »ambasadorji« kadrovske funkcije, saj so ravno oni tisti, ki imajo največ (dnevnega) opravka z zaposlenimi. Delovanje vseh zaposlenih in podjetja kot celote pa mora biti usmerjeno v kupca oz. na trg.

Namen delavnice:

Udeležencem bomo predstavili različne vidike razumevanja pomena kadrovske funkcije znotraj podjetja. Prikazali jim bomo različne poglede na kadrovsko funkcijo in spoznali razloge za različnost pogledov. Prikazali bomo kako kadrovska funkcija postane poslovni partner, ki vpliva na sprejemanje strateških odločitev v podjetju. Opredelili bomo za to potrebne aktivnosti, metodologijo in potrebne spremembe kadrovske funkcije.

Udeleženci bodo spoznali katera znanja potrebujejo kadrovski strokovnjaki za uspešno delo in kako usmeriti delovanje kadrovske funkcije, da bo to med- in nad-funkcijsko ter povezano s strateškim vodenjem in upravljanjem podjetja. Prikazali bomo tudi načine kako spodbuditi vse vodje v podjetju, da postanejo »ambasadorji« kadrovske funkcije.

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb in ter ostalih področij v podjetju (npr. operativa, proizvodnja), zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

Naše delo bo temeljilo na:

  • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
  • praktični predstavitvi metod in orodij;
  • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
  • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

Program delavnice:
od 9:00 do 13:00 ure
Naloge kadrovske funkcije in različnost pogledov na kadrovsko funkcijo
Kadrovska funkcija kot poslovni partner – kako to doseči?
Transformacija kadrovske funkcije – kdaj, kako in zakaj?
Pomen svetovalne vloge kadrovske funkcije
Vodje kot »ambasadorji« kadrovske funkcije
Praktični primeri
Odmor je predviden ob 10.45 uri.

Predavatelji

mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

 

X
X