Kaj morate vedeti o Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (z vidika delodajalcev)?

Člani LLC imajo poseben popust

Aktualno!
TERMIN: 14.2.2019 (9:00-13:00)
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJICI: Nataša Jamnik in Urška Trtnik
CENA: Člani ZDS 130,00 €; Nečlani ZDS 190,00 €
LLC popust

PDF print prijavnica

Na seminarju bomo podrobno predstavili najpomembnejše novosti s področja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo z vidika delodajalcev. To so predvsem pravica do starševskega dopusta (pravice in dolžnosti delavca in delodajalca v času izrabe tega dopusta), pravica enega od staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, pravice delavca, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter pravica do odmora za dojenje in nadomestila v času odmora za dojenje. Predstavljene bodo tudi novosti na področju odprave administrativnih ovir na strani delodajalcev pri uveljavljanju posameznih pravic s strani delavcev (manj izpolnjevanja obrazcev) in novosti v zvezi z odpravo varčevalnih ukrepov na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Na seminar vabljeni:

 • Vodje pravnih služb, pravniki
 • Vodje splošnih služb
 • Vodje kadrovskih služb, kadrovski delavci
 • Strokovni sodelavci, odgovorni za kadrovsko področje
 • Računovodje

NE SPREGLEJTE!

 • Predavanje bosta vodili Urška Trtnik in Nataša Jamnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca.

PROGRAM:

od 9:00 do 13:00 ure

1. Pravica do dopusta po tem zakonu (materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) Dolžnost obveščanja delodajalca

 • Pravice in dolžnosti delavca v času izrabe dopusta
 • Pravice in dolžnosti delodajalca v času izrabe dopusta
 • Uveljavljanje in izraba 30 dni očetovskega dopusta od 1. 5. 2018
 • Izraba prenesenega dopusta
 • Delo po avtorski oziroma podjemni pogodbi v času izrabe dopusta
 • Predčasna zaključitev dopusta zaradi vrnitve na delo

2. Pravica do nadomestila po tem zakonu Sprostitev varčevalnih ukrepov na področju materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila

 • Kaj se upošteva pri izračunu nadomestila
 • Kaj je izvzeto iz osnove za izračun nadomestila

3. Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva Pridobitev pravice

 • Trajanje pravice
 • Pravice in dolžnosti delavca v času dela s krajšim delovnim časom
 • Pravice in dolžnosti delodajalca v času dela s krajšim delovnim časom
 • Prenehanje pravice
 • Nastop dopusta po tem zakonu v času dela s krajšim delovnim časom
 • Druge pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja v povezavi s koriščenjem pravice do dela s krajšim delovnim časom (nadurno delo…)

4. Pravica delavcev, ki negujejo in varujejo otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo Dodatek za nego otroka in pravice, ki se na to vežejo (letni dopust, povečana davčna olajšava za družinskega člana)

 • Delno plačilo za izgubljeni dohodek (delo s krajšim delovnim časom)

5. Pravica do odmora za dojenje Pogoji za pridobitev pravice

 • Narava pravice
 • Nadomestilo v času odmora za dojenje

6. Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo Pridobivanje podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki od FURS – novost v letu 2018 (razbremenitev delodajalcev)

 • Sporočanje izrabe očetovskega dopusta in prenesenega dopusta
 • Aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi dela s krajšim delovnim časom
 • Obračun prispevkov v času uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

7. Nadzor nad (ne)omogočanjem pravice do odsotnosti enemu od staršev Izvajanje nadzora

 • Sankcije

8. Kratka predstavitev pravic do družinskih prejemkov Starševski dodatek

 • Pomoč ob rojstvu otroka
 • Otroški dodatek
 • Dodatek za veliko družino
 • Dodatek za nego otroka
 • Delno plačilo za izgubljeni dohodek
 • Pravica do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine in invalide
 • Odprava varčevalnih ukrepov pri pravici do pomoči ob rojstvu otroka in dodatku za veliko družino

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:45 uri.

Predavatelji

Nataša Jamnik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti

Nataša Jamnik, univ.dipl.prav. Ima večletne delovne izkušnje na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsakoletno vodi izobraževanja za centre za socialno delo. Članica več medresorskih in vladnih delovnih skupin in avtorica strokovnih člankov v Pravni praksi.

Urška Trtnik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti

Urška Trtnik, univ.dipl.prav. Ima večletne delovne izkušnje na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsakoletno vodi izobraževanja za centre za socialno delo. Članica več medresorskih in vladnih delovnih skupin in avtorica strokovnih člankov v Pravni praksi. Večkratna udeležba na delovnih skupinah v Bruslju v zvezi z Uredbo 883/2004.

 

Kotizacija

Člani ZDS

130,00 €

Nečlani ZDS

190,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev. Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca.

 • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.
 • Pisne odjave  upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti.
 • Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.
 • Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.
X
X