Izvajanje preverjanja – meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Člani LLC imajo poseben popust

Aktualno!
TERMIN: 12.2.2019 (9:00-15:00)
IZVAJALEC: Agencija POTI
LOKACIJA: Agencija POTI Stegne 7, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJA: Andrej Kos inž.el. in Jurij Kos univ.dipl.inž.el.
CENA: 198€+DDV
LLC popust

Preverjanje v skladu s slovenskim standardom SIST HD 60364-6 in Tehnično smernico TSG-N-002:2013

 

PDF print prijavnica

Namen usposabljanja:

 • Praktična predstavitev znanj za opravljanje preverjanja – meritev električnih inštalacij.
 • Prikaz izvajanja meritev na simulatorjih električnih inštalacij in izdelava merilnega protokola, skladnega z novim standardom SIST HD 60364-6
 • Usposobitev za kritično vrednotenje rezultatov meritev ob upoštevanju predpisov in tolerančnega obsega merilnega inštrumenta
 • Seznanitev z merilnimi inštrumenti
 • Seznanitev s problematiko modernih električnih inštalacij, ki so obremenjene z nesinusnimi toki ter ustrezne meritve zaščitnih naprav

 

Vabljeni:

 • izvajalci električnih inštalacij, strelovodov, NN električnih mrež in ozemljitev,
 • vzdrževalci,
 • merilci, ki meritve že izvajate ali se nameravate registrirati za to dejavnost in
 • vsi ostali, ki to znanje potrebujete pri svojem delu.

Za razumevanje problematike je potrebno vsaj osnovno predznanje s področja elektrotehnike in električnih inštalacij.

 

Program

Zakonska regulativa izvajanja prvih in periodičnih preverjanj oziroma meritev na električnih inštalacijah in ozemljitvah

Zahteve za izvajanje meritev na električnih inštalacijah

 • pogoji za izvajalce meritev na električnih inštalacijah,
 • ustrezna merilna oprema, kriteriji za uporabo merilnih instrumentov, rekalibracija

Predstavitev, razlaga in praktični prikaz preverjanja in meritev s sprotnim izpolnjevanjem novega poročila o pregledu in preskusu (meritvi)

 • izvajanje pregleda ob upoštevanju šestnajstih minimalnih zahtev standarda in potrjevanje ugotovljenega v predlagane obrazce,
 • meritev upornosti (impedance) zanke (zaščitne in delovne) ob izračunu in vrednotenju izmerjenega rezultata glede na pravilno delovanje nadtokovne in/ali diferenčne zaščite,
 • izvajanje meritve upornosti (impedance) tal in sten električno izoliranih prostorov,
 • izračun in tolmačenje delovanja preobremenitvenega in kratkostičnega toka na odklopni časa elementov nadtokovne zaščite,
 • pojem napetosti posrednega, neposrednega dotika, sistemov ničenja in diferenčne zaščite,
 • vpliv toka na človeško telo in princip delovanja različnih vrst diferenčnih zaščitnih stikal in novih RCM
 • vrste, vloge in preskušanja diferenčne zaščite s poudarkom na modernih RCD stikalih, ki delujejo tudi na nesinusne in tudi enosmerne okvarne toke,
 • meritev na različnih vrstah RCD stikal in komentar različnih možnih odstopanj meritev v praksi,
 • uporabnost merilnih rezultatov v praksi,
 • prepoznavanje razlogov za neustreznost rezultatov s pomočjo meritev,
 • nov način merjenje normiranega  padca napetosti
 • pogoji in pogostnost periodičnih preverjanj,
 • poročanje o prvih in periodičnih preverjanjih,

Izvajanje meritev ozemljitvene upornosti

 • pregled metod izvajanja meritev ozemljitvene upornosti električnih inštalacij in strelovodov in pomen ozemljevanja
 • pregled načinov izvajanja ozemljevanja v praksi in ustrezni kriteriji po predlogih novega standarda

Predavatelja

Andrej Kos, inž.el.
je priznan strokovnjak in avtor številnih strokovnih člankov s področja električnih inštalacij, izkušen predavatelj na strokovnih delavnicah in seminarjih s področja elektrotehnike ter predsednik tehničnega odbora za visokonapetostne inštalacije, član tehničnega odbora za električne inštalacije in član odbora za merilno opremo za elektromagnetne veličine pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Je avtor strokovnega priročnika Preverjanje varnosti električnih inštalacij in opreme strojev in Električne meritve.

Jurij Kos, univ.dipl.inž.el.
je vodja tehnične podpore prodaje pri Belmet MI d.o.o., Ljubljana.

 

Priporočljivo gradivo

Knjige

Električne meritve – Posodobljena in razširjena izdaja

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

Elektrotehniški priročnik

Elektrotehnika v mehatroniki

Revija

Elektrotehniška revija

 

 

KOTIZACIJA IN UGODNOSTI

 • Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!
 • Vsem naročnikom Elektrotehniške revije za nakup knjige Električne meritve (strokovni priročnik) nudimo 15 % popust. Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj.
 • Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
  Ugodnosti se ne seštevajo!
 • Plačilo z DDV znaša 241,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori.
 • Plačati je potrebno najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici po pošti dobite račun.
 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.
 • Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

 

X
X