Gradnja Blagovne znamke delodajalca – s HR vidika

Člani LLC imajo poseben popust

VABLJENI!
TERMIN: 10. maj 2019 09:00 - 13:00
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJICA: mag. Sergeja Planko
CENA: Člani ZDS 120,00 € +DDV; Nečlani ZDS 160,00 €+DDV
LLC popust!

PDF print prijavnica

Izhodišče:

Trenutne razmere na trgu delovne sile so takšne, da si morajo podjetja močno prizadevati, da v svoje okolje privabijo ustrezne, še posebej kompetente in zaposljive sodelavce. Demografski trendi in napovedi kažejo na kronično pomanjkanje dotoka delovne sile, kar lahko na dolgi rok še poveča bitko za talente na trgu delovne sile. Naloge in polje delovanja kadrovskih služb se tako podaljšajo iz pretežno internega okolja tudi na področje izven podjetja, saj je potrebno načrtno izvajati aktivnosti za pridobivanje ustreznih kadrov in krepitev ugleda podjetja kot zaželenega delodajalca.

Namen delavnice:

Na delavnici bomo predstavili kako konkretno pristopiti k gradnji blagovne znamke delodajalca s kadrovskega vidika. Udeležencem bomo prikazali različne pristope in orodja za obvladovanje problematike v praksi ter jih tako opogumili za načrtno gradnjo in oblikovanje blagovne znamke delodajalca v njihovih delovnih okoljih.

Ciljna skupina:

Kadrovski strokovnjaki, vodje kadrovskih služb, marketinški strokovnjaki, direktorji podjetij;

Način izvajanja in trajanje delavnice:

Delavnica je naravnana interaktivno, izkustveno in praktično. Poleg frontalnega podajanja, se udeležence spodbuja za aktivno vključevanje v diskusijo, izmenjavo praktičnih izkušenj in reševanje konkretnih situacij.

Pri delu se uporabijo pripomočki: PP prezentacija, flip chart, poslovne igrice, reševanje raznih testov, študije primerov, timsko delo in timsko reševanje problemov.

Vsebina in struktura delavnice:

Od 9:00 do 13:00

Delavnica je sestavljena iz večih povezujočih se, vsebinskih sklopov:

  • Uvod, kaj predstavlja koncept blagovne znamke delodajalca na kadrovskem področju.
  • Gradnja blagovne znamke kot poroka marketinga in kadrovskega področja.
  • Kdo so ključne ciljne skupine v podjetju, ki prispevajo k oblikovanju blagovne znamke delodajalca.
  • Oblikovanje BZD kot načrtovan strateški proces podjetja.
  • Kako že obstoječi kadrovski procesi in kadrovska orodja vplivajo na BZD in kako jih izboljšati.
  • Integracija BZD v obstoječa kadrovska orodja v podjetjih.
  • Možnosti konkretnih izboljšav, prvih korakov k načrtni gradnji BZD v podjetjih.
  • Povzetek, zaključek in spodbuda za akcijsko orientiranost v prihodnje.

Predavatelji

mag. Sergeja

mag. Sergeja Planko

DirektoricaPartner team d.o.o.

Mag. Sergeja Planko, direktorica Partner team d.o.o., pokriva področje upravljanja s človeškimi viri, razvoj kadrov, upravljanje s starejšimi zaposlenimi, izvajanje strokovnih delavnic in usposabljanj ter oblikovanja strategij s HR področja.

X
X