Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

LLC popust

Aktualno!
TERMIN: 7. 6. 2019 (od 9:00 do 15:30)
IZVAJALEC: Agencija POTI
LOKACIJA: Stegne 7, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ: Zoran Korenjak
CENA: 218,00 € + 22 % DDV
LLC POPUST

PDF print prijavnica

Pozitivne poslovne učinke projektnega managementa se lahko zagotovi z:

 • pravočasnim prepoznavanjem donosnih projektov s pomočjo finančne analize ter metodološkim ocenjevanjem poslovne vrednosti,
 • ekonomičnim načrtovanjem in transparentnim spremljanjem stroškov projekta,
 • obvladovanjem tveganj in sprememb pri vodenju projektov.

Ekonomika je od ideje do zaključka projekta eden izmed ključnih elementov uspešnosti vključno z učinkovitim obvladovanjem spremememb in tveganj pri vodenju projektov.

 

Tretjina projektov zamudi roke izvedbe oziroma preseže proračun projekta. Vzroki za zamude in preseganje proračuna so v slabem načrtovanju, dodatnih zahtevah naročnika in tveganjih, katerim so projekti izpostavljeni. Z ustreznim načrtovanjem in uporabo pravih metod lahko zagotovimo, da bomo kljub izpostavljenosti projekte zaključili v predvidenem roku in znotraj zastavljenega proračuna.

 

Poslovna vrednost je ključni kriterij pri sprejemanju odločitev o izvedbi projektov. Ugotavljanja se na podlagi finančne analize, tveganosti projekta in predvidenih poslovnih učinkov. V primeru večjega števila projektov je poslovna vrednost ključnega pomena za dodeljevanje prioritet in upravljanje portfelja projektov.

 

Pri finančni analizi je ključni korak ocena denarnih tokov projekta z upoštevanjem oportunitetnih stroškov in zunanjih učinkov investicije. Temu sledi izračun nekaterih finančnih kazalnikov, ki so instrumenti finančne analize z namenom ugotavljanja uspešnosti, ocenjevanja in primerjanja. Finančni kazalniki so mera s katero merimo finančno stanje, uspešnost in ceno različnih projektov.

 

Metodološko ocenjena poslovna vrednost projekta predstavlja transparentno podlago za prioritiziranje projektov in dodeljevanje virov na projekte. Na vprašanja ali so projekti dovolj kvalitetni, ali dosegajo zastavljene cilje in ali imajo zadosten učinek in dolgoročen pozitiven vpliv, lahko odgovorimo le, če projekte kvalitetno načrtujemo, vrednotimo in spremljamo.

 

Vodja projekta je odgovoren za celotno ekonomiko projekta ter obvladovanje tveganj in sprememb na projektu. Odločevalnim organom pripravlja potrebne podlage za sprejemanje odločitev glede prioritizacije in izvedbe projektov.

 

Vsebina delavnice zajema ekonomiko celotnega projektnega cikla z ugotavljanjem poslovne vrednosti projektov ter učinkovitim obvladovanjem tveganj in sprememb pri vodenju projektov. Udeleženci delavnice pridobijo praktična znanja iz področja načrtovanja proračuna projekta, izdelave finančne analize in metodologije za vrednotenje projektov ter obvladovanje tveganj in sprememb na projektih.

Udeleženci praktične delavnice se usposobijo za:

 • izdelavo poslovnega primera z oceno stroškov, prihrankov in koristi,
 • izračun finančnih kazalnikov (NPV, IRR, ROI …),
 • ugotavljanje poslovne vrednosti projekta,
 • izdelavo proračuna projekta ter spremljanje in upravljanje s stroški projekta ,
 • obvladovanje tveganj in sprememb na projektu.

Program

Ekonomika projektov:

 • Ekonomika podjetja in projektov
 • Načrtovanje stroškov in izdelava proračuna projekta
 • Spremljanje in nadzorovanje stroškov pri izvedbi projekta

Finančna analiza:

 • Ocena stroškov, prihrankov in koristi
 • Izračun finančnih investicijskih kazalnikov
 • Analiza različnih scenarijev

Poslovna vrednost projektov:

 • Metodologija za ocenjevanje poslovne vrednosti projektov
 • Kriteriji in proces ugotavljanja poslovne vrednosti
 • Analiza in uporaba rezultatov pri upravljanju portfelja projektov

Obvladovanje tveganj in sprememb na projektih:

 • Orodja in tehnike za prepoznavanje in analizo tveganj
 • Evidentiranje, analiza in potrjevanje sprememb na projektih
 • Ekonomika obvladovanja tveganj in sprememb na projektih

Delo na konkretnih primerih:

 • Izdelava poslovnega primera (idejna zasnova projekta, analiza tveganj)
 • Finančna analiza (ocena stroškov in prihodkov, izračun finančnih kazalnikov)
 • Ugotavljanje poslovne vrednosti projekta (vpliv na poslovanje, tveganost)

Predavatelj

Zoran Korenjak

je projektni manager in coach z več kot petnajstletnimi izkušnjami. Vodi strateške in kompleksne projekte v uspešnih družbah in večjih organizacijah, med drugimi tudi v finančni industriji. Je soavtor in predavatelj na Akademiji Projektnega Managementa. Poleg izvedbe praktičnih izobraževanj pri Agenciji POTI, predava tudi na strokovnih konferencah, izkušnje in znanje pa je delil tudi s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.

Strokovnost na področju načrtovanja in izvajanja projektov izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. Ustanovljeno je bilo leta 1969 in združuje več kot tri milijone strokovnjakov, ki delajo v skoraj vseh državah po svetu. S svojim delovanjem pospešujejo poklicno pot, izboljšujejo uspešnost poslovnih okolij in razvijajo strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi, certifikati in drugimi viri.

Strokovnost na področju osebne storilnosti in dela z ljudmi izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.

Pri vodenju projektov, predavanjih in osebnem svetovanju odlično kombinira svojo strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za osebni ter poslovni uspeh.

X
X