ACCESS ZA NAPREDNO POSLOVNO RABO

Člani LLC imajo poseben popust

VABLJENI!
TERMIN: 01. 04. 2019 – 03. 04. 2019 (12.00–16.00)
IZVAJAELC: Agencija B2
LOKACIJA: Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
CENA: 315€ + DDV
LLC popust

Access – Nadaljevalni nivo zahtevnosti

tematika / konkretni primeri / razumljiva razlaga / Power Pivot / širok spekter rešitev

 

PDF print prijavnica

Komu je tečaj namenjen?

Za poslovne uporabnike Accessa.

Potrebna predznanja?

Osnovno znanje uporabe Accessa.

Trajanje?

Tečaj Access za napredno poslovno rabo traja 15 pedagoških ur in poteka tri dni.

Kaj boste pridobili s tečajem Access za napredno poslovno rabo

  1. Naučili se boste uvažati podatke iz različnih virov (SQL strežnik, splet, XML, itd.) in jih povezati v enoten podatkovni model.
  2. Spoznali boste pravila, ki so potrebna za načrtovanje in vzpostavitev dobro strukturirane zbirke podatkov.
  3. Spoznali boste osnove SQL jezika v poizvedbah ter njegove prednosti pred QBE poizvedbami.
  4. Napredne izpise oz. poizvedbe boste znali izvoziti v druge programe ali pa jih pripraviti za natis kar v Accessu.

Cilj tečaja Access za napredno poslovno rabo

Poslovne uporabnike z osnovnim znanjem o podatkovnih bazah in željo po bolj učinkovitem pridobivanju ustreznih informacij iz teh podatkovnih baz usposobiti za hitro in učinkovito obdelavo podatkov s pomočjo Accessa.  

Po tečaju boste usposobljeni:

  • izgradnjo baze podatkov iz obstoječih podatkovnih virov,
  • uporabljati sodobne podatkovne vire (splet, oblak),
  • izdelavo naprednih poizvedb s programom Access,
  • uporabo SQL jezika v poizvedbah,
  • končno uporabo obdelanih podatkov.

Opis tečaja Access za napredno poslovno rabo

Na praktičnih primerih spoznate zakonitosti modeliranja zbirke, ki zagotavlja stabilnost in povezljivost velike količine podatkov. Poleg podatkov iz SQL strežnika v zbirko uvozite tudi podatke iz drugih podatkovnih virov. Podatke nato povežete v enoten model, ki vam potem služi za poročanje. Seznanite se s pojmi, kot so relacije, referenčna integriteta, primarni ključ, ipd. Po načrtovanju in vzpostavitvi ER modela (entitetno relacijski model) se posvetimo izdelavi naprednih poizvedb nad eno ali več povezanimi tabelami. Na primerih spoznate poizvedbe nad skupinami podatkov ter izdelavo računskih polj v poizvedbah. Na preprostih praktičnih primerih spoznate tudi osnove SQL jezika v poizvedbah. Spoznate se tudi s sodobnimi možnostmi in orodji uporabe podatkov.

X
X