ACCESS NADALJEVALNI

Člani LLC imajo poseben popust

VABLJENI!
TERMIN: 18. 03. 2019 – 22. 03. 2019 (12.00–16.00)
IZVAJALEC: Agencija B2
LOKACIJA: Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
CENA: 445€ + DDV
LLC popust

Access – Napredni nivo zahtevnosti

uporabnost s primeri / način razlage / dosti primerov / makro / poizvedbe / zanimivo razlaganje funkcij programa

 

PDF print prijavnica

Komu je tečaj namenjen?

Naprednim uporabnikom Accessa.

Potrebna predznanja?

Osnovno znanje uporabe Accessa.

Trajanje?

Tečaj Access nadaljevalni traja 24 pedagoških ur in poteka pet dni.

Kaj boste pridobili s tečajem

  1. Poenostavili boste delo končnim uporabnikom podatkovne baze in jim omogočili rabo sistema brez zahtevnega usposabljanja.
  2. Obstoječo podatkovno zbirko boste s sistemom zajemnih oken (obrazcev) in izpisov (poročil) predelali v enostavno in jasno aplikacijo.
  3. Uporaba vaše aplikacije bo hitra in varna.
  4. Z izdelavo makrov boste avtomatizirali številne postopke.
  5. Podatki so pogosto shranjeni v različnih virih, ki medsebojno niso povezani. Iz svojih obstoječih podatkovnih baz boste ustvarili stabilno, nadgradljivo in funkcionalno podatkovno zbirko.

Cilj tečaja

Po tečaju boste usposobljeni za:

  • izdelavo naprednih poizvedb s programom Access,
  • izdelavo relacijskega modela za stabilnost podatkov,
  • učinkovito uporabo in izdelavo obrazcev ter poročil,
  • ustvarjanje makrov za uvedbo samodejnosti in
  • zaščito podatkovne zbirke na nivoju prijave posameznika.

Opis tečaja

Na praktičnih primerih spoznate zakonitosti modeliranja zbirke, ki zagotavlja stabilnost in povezljivost velike količine podatkov. Seznanite se s pojmi, kot so relacije, referenčna integriteta, primarni ključ, ipd. Postavitvi podatkovnega modela sledi pojasnitev naprednejših poizvedb, s katerimi lahko ne le pridobivamo informativne analize, temveč tudi spreminjamo, brišemo ali dodajamo večji obseg podatkov naenkrat. Spoznate številna skrita presenečenja obrazcev in poročil ter jezik za izdelavo makrov, s katerimi postanejo obrazci dinamični, poročila pa enostavno dostopna. Za konec si ogledate še posebno zaščito podatkovne zbirke, ki omogoča različne pravice različnim uporabnikom.

X
X