LIFE LEARNING CLUB  – POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je Life Learning Club?
Life Learning Club (LLC) je klub, ki povezuje vse proaktivne člane, ki so pripravljeni sprejemati nova znanja, informacije in veščine.

Kje deluje Life Learning Club?
Life Learning Club deluje v okviru Life Learning Academia.

Kdo je lahko član Club-a LLC?
Član ali članica LLC je lahko vsak/-a, ki izpolni pristopno prijavnico (,državljan Republike Slovenije in tujec), na podalgi katere postane član LLC. Član/-ica cluba in se strinja s pravili in splošnimi pogoji LLC  (v nadaljevanju Pravila) in jih spoštuje.
Člani LLC so vsi redno zaposleni v podjetju ustanovitelja in vsi redno zaposleni v organizacijah, ki so pristopile v proces Učečih se organizacij – Learning Brand.

Članarina
Brazplačno članarino koristijo vsi sodelavci organizacij, ki so so vklučile v proces Učečih se organizacij-Learning Brand. Brezplačno članarino koristijo tudi sodelavci Life Learning Academia.
Vsi, ki se želijo vključiti v Life Learning Club in niso sodelavci organizacije, ki je vključena v proces Učečih se organizacij – Learning Brand, se lahko vključijo kot fizične osebe.
Višina članarine je razvidna iz cenika in objavljena na internetni strani Life Learning Cluba.

Ali so člani Cluba samo fizične osebe?
Ne. Člani Cluba so lohko tudi pravne osebe, če se s prijavnico prijavijo v Club.
Avtomatično pa postanejo člani Cluba vse pravne osebe, ki so vključene v proces Učečih se organizacij –  Learning Brand.

Kdo v podjetju lahko koristi ugodnosti, ki jih ponuja klub LLC?
Vsebine izobraževanj lahko koristijo osebe, ki so se s prijavnico vključile v klub in tako postale člani kluba LLC  in osebe zaposlene v podjetju, ki je vprocesu Učečih se organizacij-Learning Brand.

Kako se koristijo ugodnosti, ki jih ponuja klub LLC?
Ugodnosti koristijo člani s predložitvijo svoje vpisne številke, ki jo prejmejo ob včlanitvi v klub LLC.

Kje se lahko uporablja Life Learning Club številka?
Life Learning Club številka se lahko uporablja povsod, kjer je izdajatelj sklenil dogovor o poslovnem sodelovanju s partnerji, ki nudijo članom različne ugodnosti (na ta način lahko člani LLC koristijo različne ugodnosti in popuste).
Sodelavci Life Learning Cluba se trudimo, da vam sveže informacije o ugodnostih posredujemo na vaše elektronske naslove.  
Vsekakor je obvezno, da predložite vašo LLC štvilko na dogodkih, ki jih organizira Life Learning Academia (razni seminarji, konference, okrogle mize, ipd. ugodnosti, ki jih ponujajo poslovni partnerji.

Ali se Life Learning Club šifra lahko uporablja tudi v tujini?
V kolikor je poslovni partner iz tujine in ima Club z njim sklenjen dogovor o sodelovanju se lahko uporablja v tujini, v nasprotnem primeru pa samo pri partnerjih, ki imajo z Life Learning Academia sklenjen dogovor o sodelovanju. O partnerjih Life Learning Cluba so člani ažurno obveščeni.

Kaj storiti v primeru spremembe osebnih podatkov?
Če gre za spremembo imena, priimka, naziva podjetja ipd., je potrebno na sedež Life Learning Academia v pisni obliki sporočiti spremembo in priložiti dokumentacijo (kopijo “nove”osebne izkaznice ali potnega lista ). Life learning Academia vas obvesti o prejemu spremenjenih podatkov in član klubla LLC lahko koristi ugodnosti, ki jih klub ponuja.

Kako lahko prekinem članstvo v Life Learning Clubu?
Član LLC lahko brez pojasnila kadarkoli izstopi iz članstva LLC. To stori v pisni obliki na naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale. Če imetnik ne želi obnoviti članstva za naslednje leto, je to dolžan v pisni obliki sporočiti izdajatelju najkasneje 50 delovnih dni pred iztekom letne članarine. Če imetnik tega ne stori pravočasno, je dolžan poravnati stroške članarine za tekoče leto. Članarino seveda plačujejo le posamezniki ali organizacije, ki niso vključene v proces Učečih se organizacij – Learning Brand.

Kako lahko plačam članarino v Life Learning Club?
Članarina v Life Learning Club se poravna na podlagi prejetega predračuna /računa za tekoče člansko leto, ki ga prejme član na naslov, ki ga je navedel na pristopnici. Račune pošiljamo po navadni pošti.

Kaj storiti, če kartico izgubim, ali mi jo ukradejo?
Takoj ko opazite krajo ali zlorabo vaše številke, nas o tem nemudoma obvestite na telefon  +386 (1) 620 32 28, preko elektronske pošte na naslov: info@lifelearningclub.com  (pod Zadevo vpišite: Izguba/zloraba članske številke LLC ali preko navadne pošte na naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale.

Po telefonskem in elektronskem obvestilu je potrebno obvestiti o izgubi ali slorabi tudi pisno na naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale.

Tudi če menite, da ste številko samo založili, je najbolje takoj obvestiti izdajatelja.

V kakšnem času mi po izgubi/zlorabi izdate novo Life Learning Club številko?
Novo LLC številko vam sporočimo najkasneje v treh delovnih dneh od prejema pisnega preklica in jo pošljemo v obliki navadne ali priporočene pošiljke na dom ali na sedež podjetja. Med tem časom lahko član LLC koristi različne ugodnosti in popuste, vendar le na dogodkih, ki jih organizira Life Learning Academia (pri ostalih poslovnih partnerjih, koriščenje ugodnosti med časom, ko prejemnik nima LLC številke ni mogoče).

X
X