Life Learning Club

O Life Learning Club

Znotraj Life Learning Academia deluje Life Learning Club, ki izvaja izobraževalne programe za organizacije in posameznike. Poleg izobraževalnih programov ponuja članom tudi različne ugodnosti.

Člani Life Learning Cluba postanejo vsi sodelavci organizacije, ki vstopi v proces Učečih se organizacij – Learning Brand. Člani lahko koristijo vse ugodnosti, ki jih Life Learning Club ponuja.
Sodelujoče organizacije lahko preko Life Learning Cluba ponudijo tudi svoje izdelke ali storitve ostalim članom.
Ko organizacija izstopi iz procesa Učečih se organizacij – Learning Brand, preneha tudi njeno članstvo in članstvo njenih sodelavcev v Life Learning Clubu. Lahko pa se sodelavci kot posamezniki sami vključijo v Life Learning Club.


Ob vključitvi člani sprejemajo tudi vse »Pogoje in pravila«, ki so objavljena na tej strani.

Pogosta vprašanja


Kaj je Life Learning Club?
Life Learning Club (LLC) je klub, ki povezuje vse proaktivne člane, ki so pripravljeni sprejemati nova znanja, informacije in veščine.

Kje deluje Life Learning Club?
Life Learning Club deluje v okviru Life Learning Academie.

Kdo je lahko član Club-a LLC?
Član ali članica LLC je lahko vsak/-a, ki izpolni pristopno prijavnico (državljan Republike Slovenije ali tujec), na podlagi katere postane član LLC. Član/-ica Cluba in se strinja s pravili in splošnimi pogoji LLC (v nadaljevanju Pravila) in jih spoštuje.
Člani LLC so vsi redno zaposleni v podjetju ustanovitelja in vsi redno zaposleni v organizacijah, ki so pristopile v proces Učečih se organizacij – Learning Brand.

Članarina
Brazplačno članarino koristijo vsi sodelavci organizacij, ki so so vklučile v proces Učečih se organizacij - Learning Brand. Brezplačno članarino koristijo tudi sodelavci Life Learning Academie.
Vsi, ki se želijo vključiti v Life Learning Club in niso sodelavci organizacije, ki je vključena v proces Učečih se organizacij – Learning Brand, se lahko vključijo kot fizične osebe.
Višina članarine je razvidna iz cenika in objavljena na internetni strani Life Learning Cluba.

Ali so člani Cluba samo fizične osebe?
Ne. Člani Cluba so lahko tudi pravne osebe, če se s prijavnico prijavijo v Club.
Avtomatično pa postanejo člani Cluba vse pravne osebe, ki so vključene v proces Učečih se organizacij - Learning Brand.

Kdo v podjetju lahko koristi ugodnosti pri izobraževanju, ki jih ponuja Club?
Clubske kartice, ki se glasijo na ime podjetja, so med sodelavci znotraj podjetja prenosljive. Vsebine izobraževanj lahko koristijo osebe, ki so se v podjetju dogovorile, da lahko obiščejo izobraževanje.

Kje se lahko uporablja Life Learning Club kartica?
Life Learning Club kartica se lahko uporablja povsod, kjer je izdajatelj sklenil dogovor o poslovnem sodelovanju s partnerji, ki nudijo članom različne ugodnosti (na ta način lahko člani LLC koristijo različne ugodnosti in popuste). Sodelavci Life Learning Cluba se trudimo, da vam sveže informacije o ugodnostih posredujemo na vaše elektronske naslove.
Vsekakor je obvezno, da prinesete LLC kartico s seboj na dogodke, ki jih organizira Life Learning Academia (razne seminarje, konference, okrogle mize, ipd.) ali navedete številko kartice in naslov, kadar želite koristiti ugodnosti, ki jih ponujajo poslovni partnerji.

Ali se Life Learning Club kartica lahko uporablja tudi v tujini?
V kolikor je poslovni partner iz tujine in ima Club z njim sklenjen dogovor o sodelovanju, se lahko uporablja v tujini, v nasprotnem primeru pa samo pri partnerjih, ki imajo z Life Learning Academia sklenjen dogovor o sodelovanju. O partnerjih Life Learning Cluba so imetniki kartic ažurno obveščeni.

Kaj storiti v primeru spremembe osebnih podatkov?
Če gre za spremembo imena, priimka, naziva podjetja ipd. in je potrebno izdelati novo kartico, nam morate v pisni obliki sporočiti spremembo in priložiti dokumentacijo (kopijo "nove"osebne izkaznice ali potnega lista ) in vrniti prerezano kartico na naš naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale. V najkrajšem možnem času vam nato Life Learning Academia izda novo kartico z ažuriranimi podatki.

Kako lahko prekinem članstvo v Life Learning Clubu?
Imetnik kartice lahko brez pojasnila kadarkoli izstopi iz članstva LLC. To stori v pisni obliki in vrne prerezano kartico na naš naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale. Če imetnik ne želi obnoviti članstva za naslednje leto, je to dolžan v pisni obliki sporočiti izdajatelju najkasneje 50 delovnih dni pred iztekom letne članarine. Če imetnik tega ne stori pravočasno, je dolžan poravnati stroške članarine za tekoče leto. Članarino seveda plačujejo le posamezniki ali organizacije, ki niso vključene v proces Učečih se organizacij – Learning Brand.

Kako lahko plačam članarino v Life Learning Club?
Članarina v Life Learning Club se poravna na podlagi prejetega predračuna /računa za tekoče člansko leto, ki ga prejme član na naslov, ki ga je navedel na pristopnici. Račune pošiljamo po navadni pošti.

Kaj storiti, če kartico izgubim, ali mi jo ukradejo?
Takoj ko opazite krajo ali izgubo kartice, nas o tem nemudoma obvestite na telefon +386 (1) 620 32 28, preko elektronske pošte na naslov: info@llacademia.com (pod Zadevo vpišite: Izguba/kraja LLC kartice) ali preko navadne pošte na naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale.

Po telefonskem in elektronskem preklicu je potrebno preklic tudi pisno potrditi na naslov: Life Learning Academia L.t.d., p.p. 118, 1230 Domžale.

Tudi če menite, da ste kartico samo založili, je najbolje takoj obvestiti izdajatelja.

V kakšnem času mi po izgubi/kraji izdate novo Life Learning Club kartico?
Novo LLC kartico vam po potrebi izdelamo v največ 21 delovnih dneh od prejema pisnega preklica in jo pošljemo v obliki navadne ali priporočene pošiljke na dom ali na sedež podjetja. Med tem časom lahko član LLC koristi različne ugodnosti in popuste, vendar le na dogodkih, ki jih organizira Life Learning Academia (pri ostalih poslovnih partnerjih, koriščenje ugodnosti med časom, ko prejemnik nima LLC kartice, ni mogoče).

Prijavnica


Cenik za članstvo

Prijavnico lahko najdete tukaj.

Ugodnosti za člane


Članom Life Learning Club-a ponujamo različne izdelke in storitve, ki jih pri svojem delu potrebujejo, ga olajšajo ali obogatijo. Izdelke/storitve lahko člani koristijo z ugodnostmi, ki jih posamezni ponudniki nudijo. O ponudbah vas bomo redno obveščali preko E-informatorja.
Partnerji:

Vprašajte nas


Dunajska 106 C
Ljubljana, LJ 1000

info@lifelearningclub.com

+386 (1) 620 32 28

Za vsa vprašanja, komentarje ipd. vam je na voljo spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Copyright © 2015 Life Learning Academia d.o.o, Dunajska 106 C, 1000 Ljubljana. Pravila in Pogoji